Blue Tax Group S.A.: Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Blue Tax Group S.A. – Spółki, która rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce sieci franczyzowej centrów kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw – otrzymał 9.lutego br. oświadczenia od członków Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. Pana Dariusza Wesołowskiego, Pani Małgorzaty Wesołowskiej i Pana Marka Tyma dotyczące rezygnacji z pełnienia dotychczasowych funkcji w Spółce. Oświadczenia zostały złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

„Rezygnacje, które zostały złożone nie będą miały wpływu na realizację strategii rozwoju naszej Spółki. Nadal prowadzimy szereg rozmów dotyczących budowy naszej Sieci Partnerskiej, które niebawem zaprocentują podpisaniem kolejnych umów.” – powiedział Mirosław Stanisławski, Prezes Blue Tax Group S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu