Baw się w Internecie – BEZPIECZNIE

przez | 11/02/2009

W Dzień Bezpiecznego Internetu, 10 lutego 2009 roku, ruszyła ogólnoeuropejska kampania medialna „Keep it fun. Keep Control”, poświęcona problemowi cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. W Polsce kampania realizowana jest pod nazwą „Baw się w Internecie – BEZPIECZNIE”

Kampania przygotowana została przez belgijską agencję LDV UNITED na zlecenie Komisji Europejskiej w odpowiedzi na rosnąca skalę przemocy rówieśniczej w Sieci na terenie całej Europy. Przekazy kampanii przygotowane zostały we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej. W Polsce akcja koordynowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK – narodowych realizatorów programu „Safer Internet”.

W ramach kampanii powstały spoty reklamowe (30 i 60 sek.) oraz reklamy internetowe zwracające uwagę na problem przemocy rówieśniczej w internetowych serwisach społecznościowych. Celem akcji jest uwrażliwienie młodych internautów, na problem cyberprzemocy i nauczenie ich reagowania na takie sytuacje. Przekazy kampanii promują ofertę projektu pomocowego Hepline.org.pl (0800 100 100).

Reklama telewizyjna „Baw się w Internecie – BEZPIECZNIE” prezentowana będzie na zasadach non profit przez liczne media ogólnopolskie oraz lokalne. Udział w kampanii zapowiedziały już następujące stacje telewizyjne: TVP, TVN, TVN24, TVN7, TVN Turbo, TVN Lingua, TVN Warszawa, MTV, Viva Polska, ZigZap, Hyper.

Akcja jest już kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu Saferinternet.pl na rzecz zapobiegania problemowi przemocy rówieśniczej w Sieci. W zeszłym roku Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Grupy TP (Główny Partner projektu) prowadziła kampanię „Stop Cyberprzemocy”. Kampania została zauważona przez 58% dorosłych Polaków. Aż 98% Polaków uznała takie działania za potrzebne (CBOS 2008).

Badania prowadzone na reprezentatywnej próbie młodych internautów wskazują na dużą skalę problemu cyberprzemocy w Polsce (Gemius/FDN 2007):

  • 21% dzieci doświadcza w Sieci poniżania, ośmieszania i upokarzania; 16% straszenia i szantażowana.
  • 57% osób w wieku 12-17 była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.
  • 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych kompromitujących je materiałów.

Wysoką skalę problemu potwierdzają doświadczenia projektu Helpline.org.pl. Ponad połowa spośród 1517 zgłoszeń przyjętych w  2008 roku dotyczyło przemocy rówieśniczej w Sieci.

Więcej informacji o kampanii: www.cyberprzemoc.pl, www.saferinternet.pl