NextiraOne zdobyła status Gold Level Partner firmy AeroScout

przez | 10/02/2009

NextiraOne, europejski lider w zakresie usług komunikacyjnych, poinformowała o zawarciu strategicznego partnerstwa z firmą AeroScout, wiodącym dostawcą rozwiązań Unified Asset Visibility, umożliwiających dokładne lokalizowanie i monitorowanie zasobów oraz ludzi za pomocą sieci Wi-Fi, a w efekcie – zwiększających efektywność operacyjną przedsiębiorstw. NextiraOne zdobyła najwyższy poziom certyfikacji dołączając do programu partnerskiego AeroScout jako Gold-Level Value Added Reseller. W ofercie europejskiego integratora znalazły się rozwiązania AeroScout Wi-Fi Active RFID, wspomagające firmy w zakresie poprawy działalności operacyjnej i optymalizacji procesów biznesowych.

Certyfikacja umożliwia firmie NextiraOne oferowanie rozwiązań AeroScout firmom i organizacjom europejskim z sektora ochrony zdrowia, przemysłu, wielkopowierzchniowego handlu, transportu i logistyki, wzbogacając tym samym ofertę NextiraOne o kolejny element poprawiający efektywność działania i konkurencyjność przedsiębiorstw. Technologia oferowana przez AeroScout, certyfikowana jako rozwiązania Cisco SIP, stanowi już część europejskiego portfolio NextiraOne w zakresie rozwiązań dla służby zdrowia, o czym świadczy wiele zakończonych z sukcesem projektów dla tego sektora.

“Cieszymy się z otrzymania statusu Gold-Level Partner firmy AeroScout.” – powiedział Rafi Kouyoumdjian, CEO NextiraOne. “Nasze związki biznesowe z firmą AeroScout są silne, dlatego miło nam, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner. Przykładem naszej dobrej współpracy są wspólne przedsięwzięcia takie, jak projekt zrealizowany dla szpitala okręgowego St. Trudo w Belgii, gdzie wdrożyliśmy rozwiązanie ułatwiające proces kompleksowego badania pacjentów oraz optymalizujące zarządzanie wyposażeniem szpitala.”

Obecnie w szpitalu St. Trudo lekarze mogą wypełniać kartę pacjenta przy jego łóżku, mając bezpośredni dostęp do aktualnych informacji w zakresie jego leczenia i pielęgnacji. Narzędzie Asset Tracking and Temperature Monitoring pomaga z kolei personelowi szpitala sprawnie lokalizować przenośne urządzenia medyczne i nadzorować temperaturę w pomieszczeniach mieszczących krytyczne serwery aplikacyjne. W najbliższej przyszłości pracownicy szpitala korzystać będą z nowej, bezprzewodowej sieci telefonicznej oraz systemów zarządzania medycznego i śledzenia pacjentów.

Rozwiązania lokalizacji i wizualizacji obiektów AeroScout pozwalają na natychmiastowe ustalanie bieżącego położenia zasobów bądź osób wraz z ich pełną identyfikacją. Informacja o lokalizacji obiektu (np. kosztownego urządzenia medycznego) zmniejsza czas tracony na zbędne poszukiwania, co skutkuje wzrostem efektywności wykorzystania wyposażenia.

“Rozwiązania Asset Tracking i Asset Visibility przynoszą duże korzyści firmom w Europie, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy przedsiębiorstwa w wielu sektorach starają się redukować koszty i działać efektywniej.” – powiedział Andris Berzins, Wiceprezydent AeroScout EMEA. “Ponieważ zapotrzebowanie na nasze rozwiązania będzie rosło, cieszymy się z zacieśnienia partnerstwa z firmą NextiraOne, liderem w zakresie usług komunikacyjnych.”

Podpisana umowa konsoliduje kilka dotychczas funkcjonujących lokalnych kontraktów w ramach NextiraOne w jedno europejskie porozumienie Gold-Level.