Elektryzujący program społeczny firmy Elektrotim

przez | 10/02/2009

Na przełomie listopada i grudnia kolejne szkoły średnie zostały zaproszone do udziału w autorskim programie społecznym ,,Elektrotim Szkołom”. Działania zainicjowane w 2007 r. , skierowane do uczniów klas o profilu elektrycznym i elektronicznym, w roku 2009 obejmą swoim zasięgiem ponad 1 tyś. osób na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego.

Program stworzony z myślą o uczniach szkół średnich ma wypełnić lukę, jaka istnieje dla młodych ludzi po ukończeniu szkoły, a przed znalezieniem pracy w zawodzie. Na rynku wciąż brakuje specjalistów z dziedziny elektrotechniki, natomiast absolwenci nie zawsze mogą odnaleźć się w pierwszej pracy. Z badań przeprowadzonych przez firmę Elektrotim S.A. w szkołach wynika, że jeszcze na etapie nauki istnieje duża potrzeba pogłębiania wiedzy nie tylko teoretycznej ale przede wszystkim fachowej i praktycznej, która ułatwia szybkie odnalezienie się na rynku pracy.

Jak mówi Marzena Cząstkiewicz, Kierownik Działu Personalnego ELEKTROTIM S.A.: ,,Prowadząc nasze działania na rynku bierzemy pod uwagę nie tylko potrzeby biznesowe ale również potrzeby społeczne. W ramach działań społecznych wspieramy programy związane z edukacją, ochroną zdrowia ale również promocją kultury i sportu. Nasz autorski projekt ,,Elektrotim Szkołom,” dedykowany szkołom na Dolnym i Górnym Śląsku, ma za zadanie ułatwiać coraz większej liczbie uczniów dostęp do najnowszych technologii”. I dodaje: ,, Program już dziś przynosi pierwsze efekty – zwiększa zawodowe zainteresowanie elektrotechniką i elektroniką wśród ludzi młodych, którzy chcą pogłębiać wiedzę teoretyczną odbywając praktyki przy montażu rozdzielnic elektrycznych, projektowaniu oświetlenia lub montażu sygnalizacji świetlnej. Jesteśmy pewni, że tego rodzaju inicjatywy przyniosą wymierne efekty dla każdej ze stron, dlatego też zamierzamy co roku zapraszać do współpracy coraz większą ilość szkół”.

Podjęte przez firmę działania mają na celu aktywizację młodzieży dotyczącą rozwijania umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Organizowane są cykle spotkań z uczniami i kadrą pedagogiczną szkół, w celu przekazania praktycznej wiedzy na temat kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu, a wybrane pracownie zawodowe otrzymują sprzęt niezbędny do realizacji – zajęć praktycznych. Na przełomie roku 2008/09 została również uruchomiona druga edycja konkursu ,,Elektryzująca Pasja”, w której uczniowie mogą pochwalić się swoimi zainteresowaniami oraz ich efektami. Konkurs jest szansą dla wszystkich pasjonatów, którzy mają ciekawe pomysły, a nie mieli do tej pory możliwości lub odwagi wcielić ich w życie. W poprzedniej edycji uczniowie zaskakiwali m.in. własnoręcznie wykonanym robotem, lampą plazmową, zaprojektowaną i wykonaną stroną internetową.

Inne prowadzone przez firmę działania obejmują także: wspieranie szkół w codziennej pracy dydaktycznej, organizację praktyk zawodowych oraz wycieczek dydaktycznych. Korzyści wynikające z realizacji programu przez szkoły to przede wszystkim stworzenie młodzieży dodatkowych szans na poszerzenie kompetencji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej odnalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. W ramach programu prowadzone są działania umożliwiające rozwój kompetencji ,,miękkich” m.in. umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych i pracy w grupie oraz rozwój kompetencji ,,twardych”, związanych z elektrotechniką, elektroniką i dziedzinami pokrewnymi. Osiągane korzyści dla firmy są mierzone w perspektywie długofalowej. Należą do nich m.in. wzrost rozpoznawalności marki ELEKTROTIM wśród potencjalnych pracowników. Wzrost zatrudnienia wykwalifikowanej kadry na stanowiskach technicznych oraz dodatkowo pozytywny wizerunek firmy jako inwestora społecznie odpowiedzialnego w biznesie.