Badania firmy McAfee dowodzą zwiększonego zagrożenia własności intelektualnej spowodowanego przez globalną recesję

Straty firm w obszarze własności intelektualnej spowodowane przez kradzież danych i cyberprzestępczość przekraczają bilion dolarów.

Firma McAfee (NYSE: MFE) przedstawiła wyniki pierwszego globalnego badania aspektów bezpieczeństwa gospodarek opartych na informacji. W raporcie zatytułowanym „Niezabezpieczone gospodarki. Ochrona kluczowych informacji” (Unsecured Economies: Protecting Vital Information) eksperci z dziedziny bezpieczeństwa i osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach informatyki ostrzegają, że globalna recesja w bezprecedensowy sposób zwiększa zagrożenie najważniejszych informacji.

Badacze z Centrum Edukacji i Badań Wiarygodności i Bezpieczeństwa Informacji (CERIAS – Center for Education and Research in Information Assurance and Security) Uniwersytetu Purdue przeprowadzili badanie ankietowe ponad 800 szefów informatyki z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Chin, Indii, Brazylii i Dubaju. Podczas badań wskazano źródła najważniejszych informacji takich, jak własność intelektualna, miejsca ich przechowywania, sposób przesyłania oraz okoliczności utraty. Według oceny badanych firm tylko w minionym roku łączne straty związane z utratą własności intelektualnej sięgnęły 4,6 miliarda dolarów, natomiast wydatki na likwidację skutków naruszenia bezpieczeństwa sięgnęły 600 milionów dolarów. W oparciu o te liczby McAfee szacuje, że w skali globalnej straty firm z tego tytułu przekroczyły bilion dolarów.

„Firmy w ogromnej mierze nie zdają sobie sprawy ze skali strat i wartości swojej własności intelektualnej” – mówi Eugene Spafford, profesor informatyki Uniwersytetu Purdue i dyrektor CERIAS – „Własność intelektualna ma wymierną wartość handlową – tak, jak złoto, diamenty czy ropa naftowa, a jej kradzież może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne”.

„Według ostrożnych szacunków firmy McAfee straty spowodowane utratą danych sięgają w skali globu biliona dolarów” – powiedział Dave DeWalt, prezes i dyrektor generalny McAfee – „Ten raport powinien zostać potraktowany jako poważne ostrzeżenie, ponieważ obecny kryzys gospodarczy odciśnie swe piętno również na bezpieczeństwie kluczowych informacji. Firmy są zmuszone ograniczać wydatki i redukować liczebność personelu, co zmniejsza skuteczność ochrony i ułatwia zadanie przestępcom. Przedsiębiorstwa muszą traktować środki bezpieczeństwa nie jako źródło kosztów, lecz jako niezbędny element prowadzenia działalności”.

Raport „Niezabezpieczone gospodarki” przedstawiony przez McAfee wskazuje, że w takich krajach, jak Brazylia, Japonia czy Chiny kluczem do bezpieczeństwa danych jest możliwość ich bezpiecznego przechowywania. Aż sześćdziesiąt procent respondentów z Chin deklaruje, że właśnie względy bezpieczeństwa skłoniły ich do przechowywania kluczowych informacji poza granicami kraju.

„Polska i inne kraje Europy Środkowej stały się ważnym zapleczem outsourcingowym dla międzynarodowych koncernów zarówno w obszarze produkcji, jak i przetwarzania danych. Przedsiębiorstwa z naszego regionu mają dostęp do poufnych informacji firm niemieckich, amerykańskich, brytyjskich, a nawet chińskich i japońskich” – powiedział Robert Żelazo, dyrektor generalny McAfee Polska. „Utrzymanie tej pozycji będzie wymagać stworzenia i utrzymania przez polskie firmy systemów bezpieczeństwa spełniających najwyższe standardy”.

Najważniejsze wnioski:

Recesja zwiększa zagrożenie własności intelektualnej

Globalny kryzys finansowy i jego wpływ na bezpieczeństwo kluczowych danych takich, jak własność intelektualna, jest przedmiotem poważnego zaniepokojenia przedsiębiorstw. Trzydzieści dziewięć procent respondentów uważa, że w obecnej sytuacji gospodarczej kluczowe informacje są zagrożone w dużo większym stopniu, niż dotychczas.

Zróżnicowane zaangażowanie w ochronę kluczowych informacji

Podmioty z krajów rozwijających się przykładają większą wagę do ochronę własności intelektualnej i inwestują w nią więcej, niż podobne firmy zachodnie. W Brazylii, Chinach i Indiach wydaje się na bezpieczeństwo więcej, niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii. Siedemdziesiąt cztery procent respondentów z Chin i sześćdziesiąt osiem procent respondentów z Indii dokonało inwestycji w bezpieczeństwo własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności.

Własność intelektualna stanowi obecnie rodzaj międzynarodowej waluty

Własność intelektualna staje się nowym celem cyberprzestępców. Eksperci twierdzą, że odnotowano wzrost liczby przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych korporacyjnych przez zorganizowane grupy przestępcze. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują zaawansowane techniki phishingu do ataku na członków zarządów przedsiębiorstw. Trzydzieści dziewięć procent respondentów za najważniejsze zadanie uznaje ochronę własności intelektualnej przed próbami jej wykradzenia.

Pracownicy kradną własność intelektualną dla pieniędzy oraz by zyskać przewagę na rynku pracy

Rośnie liczba pracowników, którzy mając problemy finansowe decydują się na kradzież kluczowych danych przedsiębiorstwa. W warunkach globalnej recesji, wobec groźby utraty pracy i malejącej możliwości normalnego zatrudnienia „cybernetyczne krety” wykradają dane, które mogą być atrakcyjne dla przyszłych pracodawców, by zwiększyć swą wartość na rynku pracy. Według czterdziestu dwóch procent respondentów, zwalniani pracownicy stanowią największe zagrożenie dla kluczowych informacji.

Bezpieczeństwo własności intelektualnej, a geografia

Uwarunkowania geopolityczne mają wpływ na percepcję kwestii bezpieczeństwa informacji. Badane firmy uznały Chiny, Pakistan i Rosję za strefy podwyższonego ryzyka z licznych powodów o naturze prawnej, kulturowej i gospodarczej. Z tego powodu dwadzieścia sześć procent respondentów unika przechowywania swej własności intelektualnej w Chinach. Zarazem aż czterdzieści siedem procent respondentów z Chin uważa, że największe zagrożenie dla ich własności intelektualnej stanowią Stany Zjednoczone.

Podsumowanie raportu zawiera propozycje dobrych praktyk ochrony cennych zasobów cyfrowych, których stosowanie pozwoli nie tylko przetrwać, ale i prosperować w trudnych czasach. Pełen tekst raportu „Niezabezpieczone gospodarki. Ochrona najważniejszych informacji” można znaleźć pod adresem http://resources.mcafee.com/content/NAUnsecuredEconomiesReport

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu