Emisja certyfikatów funduszu Investor FIZ

W dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2009 r. rozpoczęła się publiczna  emisja Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor FIZ zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane do 24 lutego 2009 r. w oddziałach Banku BGŻ. Lista oddziałów wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej: www.investors.pl. Zapisy można składać również poprzez Internet. W tym przypadku należy posiadać rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 2.530,21 zł.

W styczniu 2009 r. Investor FIZ zarobił 7,71 proc. Natomiast od rozpoczęcia działalności, tj. za 41 miesięcy stopa zwrotu uzyskana przez Fundusz wyniosła 153,29 proc.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu