Daj się zauważyć

przez | 09/02/2009

Jednym z objawów spowolnienia gospodarczego jest rosnąca grupa osób poszukujących pracy. W zeszłym roku mówiono coraz głośniej o budzącym się rynku pracownika, jednak w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nastąpiła całkowita zmiana sytuacji. Obecnie to pracodawca może przebierać wśród kandydatów. W internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl i w innych, podobnych, serwisach coraz częściej na jedno stanowisko aplikuje kilkudziesięciu i więcej kandydatów. Dla przykładu – 621 osób konkuruje o etat w krakowskim hotelu, a 188 informatyków rywalizuje o stanowisko kierownika ds. projektów IT. Pracodawca w krótkim czasie musi podjąć decyzję kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Kto ma największe szanse, żeby znaleźć się w gronie wybranych i zaprezentować się podczas spotkania w cztery oczy przed przyszłym pracodawcą?

Jedną z metod zwrócenia uwagi na swoje zgłoszenie jest przygotowanie nieszablonowego życiorysu i listu motywacyjnego, na przykład w formie prezentacji w Power Point albo innej wizualizacji swojego doświadczenia i dotychczasowych osiągnięć. Zdarza się, że aplikacje wysyłane są w formie autorskich programów komputerowych czy własnych projektów graficznych. Wszystko to, aby wyróżnić się spośród konkurentów. Dobrym sposobem jest prowadzenie własnego bloga, który może być świetną wizytówką przedstawiającą zainteresowania oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się na tematy związane zarówno z życiem zawodowym, jak i prywatnym. Pierwsza selekcja wśród zgłoszeń zazwyczaj robiona jest na podstawie bardzo pobieżnego przejrzenia nadesłanych CV. Dopiero dalsza część oceny przyszłego pracownika jest dokładna i bardziej drobiazgowa.

„Każda osoba poszukująca pracy może zarejestrować swoje CV w serwisie infoPraca.pl. Nasz serwis umożliwia utworzenie do 5 profilowanych CV i listów motywacyjnych. Zarejestrowany użytkownik dostanie powiadomienie za każdym razem, kiedy pojawi się nowa oferta pracy spełniająca jego oczekiwania. Dodatkową informacją dla kandydatów jest ilość osób aplikujących na konkretne stanowisko. CV utworzone w serwisie infoPraca.pl można również wysyłać w odpowiedzi na oferty pracy publikowane poza naszym serwisem. Dzięki opcji Stan moich kandydatur, można sprawdzać, na jakim etapie rekrutacji i selekcji znajduje się w danym momencie aplikacja. Kandydat może dowiedzieć się czy jego zgłoszenie jest rozpatrywane, zostało zaakceptowane czy też odrzucone” –  mówi Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl.

Podczas kryzysu pracodawcy dużo ostrożniej podejmują decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika. W takiej sytuacji zdecydowanie większą szansę na znalezienie nowej i ciekawej pracy mają osoby, które potrafią wyróżnić się wśród wielu innych i przedstawić w sposób nieszablonowy. Ważne jest też, aby forma prezentacji odpowiadała na oczekiwania firmy, do której kandydat wysyła aplikację. Najważniejsze, to przekonać pracodawcę, że nasze doświadczenie i ścieżka dotychczasowej kariery zawodowej są tożsame z charakterem i potrzebami firmy w której chcemy podjąć pracę. Aby zwiększyć szansę na zauważenie swojej oferty, należy korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł dotarcia do potencjalnych pracodawców.

„Szukając pracy nie wolno zrażać się niepowodzeniami lub brakiem odpowiedzi na złożone aplikacje. Najważniejsza jest wytrwałość, umiejętność wyciągania wniosków z dotychczasowych rozmów kwalifikacyjnych oraz pozytywne nastawienie. W krajach anglosaskich znana jest tzw. reguła 100 CV. Według niej, aby zostać zauważonym przez potencjalnego pracodawcę należy rozesłać minimum 100 życiorysów do różnych firm, i to takich, które odpowiadają naszemu doświadczeniu zawodowemu. Jeżeli osoba szukająca pracy nie wyśle przynajmniej kilkudziesięciu CV do potencjalnych pracodawców, nie powinna spodziewać się wielu zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Przeciętnie, pracodawcy odpowiadają na 10 procent wysyłanych aplikacji. Rozsyłając życiorys do maksymalnie wielu firm, kandydat zwiększa swoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy. Należy jednak pamiętać, że zarówno treść życiorysu jak firma i stanowisko na które aplikujemy, muszą być zgodne z profilem i umiejętnościami kandydata” – wyjaśnia Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl.

Rzeczą, na którą pracodawcy zwracają szczególną uwagę podczas rozpatrywania aplikacji, jest chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Osoby niepracujące, bądź zagrożone utratą pracy, mogą korzystać z szeregu możliwości  podniesienia swojej wartości na rynku pracy. Od początku lutego 2009 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Dzięki niej osoby zagrożone bezrobociem mogą skorzystać ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz z płatnych stypendiów w wysokości do 120% zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki pomocy ze środków publicznych, osoby pragnące podnieść kwalifikacje, same będą mogły wskazać szkolenia w których chcą uczestniczyć. Pozwala to na rozwinięcie umiejętności zgodnych z zainteresowaniami samego kandydata, a nie odgórnego wskazania kursu przez urzędnika.