Benoit de la Tour obejmie stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego Infor w regionie EMEA

Infor ogłosił dziś, że Benoit de la Tour obejmie stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA). Wcześniej de la Tour pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za Europę Południową. W ramach swojej nowej funkcji będzie odpowiedzialny za sprzedaż i usługi wszystkich produktów Infor w regionie EMEA. Ponadto, ma kontynuować rozwój i umacnianie pozycji firmy, która już dziś z tego regionu czerpie niemal połowę swoich przychodów. Benoit de la Tour zastąpi Keith Deane, który odszedł z firmy.

Od 2004 r. Benoit de la Tour istotnie przyczynił się do zwiększenia skuteczności i wzrostu wydajności Infor we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Afryce Północnej, Grecji, Turcji i Izraelu. Będzie również nadal nadzorować działania firmy w tym regionie.

Przed rozpoczęciem pracy w Infor de la Tour zyskał szerokie doświadczenie w sprzedaży w branży IT, pracując w firmach Information Builders, Metrologie International, Asystel oraz Kis. W Information Builders przez 5 lat zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Francją, by w 2003 roku objąć funkcję dyrektora regionalnego na Europę Zachodnią, odpowiedzialnego za działania firmy w sześciu krajach.

„Osiągnięcia Benoit w Infor, relacje, które nawiązał z naszymi klientami i jego zdolność stałego realizowania, a nawet przekraczania planów przychodowych uczyniła go idealnym liderem dla naszej działalności w regionie EMEA”, mówi Greg Corgan, prezydent ds. globalnej działalności Infor i starszy wiceprezes ds. korporacyjnych. „Oczekuję, że w oparciu o wytrwałość, szeroką wiedzę na temat całego regionu, strategiczne myślenie i bystrość Benoit, uda nam się przenieść działalność w EMEA na wyższy poziom.”

W regionie EMEA, Benoit de la Tour jest wspierany przez Wolfganga Kobeka, wiceprezesa na Europę Centralną, Josepha Awada, wiceprezesa na Europę Południową, Jeana Philippa Pommel, wiceprezesa ds. sprzedaży pośredniej i współpracy z partnerami w regionie EMEA, Steva Windera, wiceprezesa ds. klientów międzynarodowych oraz Hermanna Stehlika, wiceprezesa w regionie EMEA ds. poszerzonych rozwiązań tj. SCM, EAM i PM.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu