Oracle w polu liderów raportu Magic Quadrant oceniającego platformy do analizy danych biznesowych

przez | 06/02/2009

Najważniejsze fakty:

  • W opracowanym przez Gartner raporcie „Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms” na rok 2009 firma Oracle znalazła się w polu liderów.
  • Raporty Magic Quadrant firmy Gartner określają pozycje producentów w określonych segmentach rynku, oceniając kompletność ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność jej realizacji.
  • Według firmy Gartner „liderami są ci spośród dostawców, których platformy do analizy danych biznesowych zapewniają wystarczający zakres i poziom możliwości oraz którzy są w stanie sprostać implementacji rozwiązania w dużym przedsiębiorstwie. Oferta biznesowa liderów znajduje uznanie kupujących i jest poparta zdolnością producenta do utrzymania się na rynku oraz jego operacyjnymi możliwościami w skali globalnej.”

Platforma Oracle do analizy danych biznesowych pozwala klientom podejmować terminowe decyzje na podstawie znajomości faktów:

  • Oracle Business Intelligence Foundation oferuje kompleksowe funkcje analizy danych biznesowych oraz możliwości analityczne w oparciu o najlepsze w tej kategorii produkty do przetwarzania analitycznego online (OLAP), interaktywne konsole, analizę ad hoc, wykrywanie i ostrzeganie prewencyjne, zaawansowane funkcje tworzenia raportów i publikowania, czy narzędzia analityczne dla pracowników mobilnych.
  • Oprogramowanie Oracle BI Foundation, które obejmuje produkty Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus, Oracle Business Intelligence Publisher, Oracle Essbase oraz Oracle Real-Time Decisions, stanowi techniczną podstawę systemu do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa Oracle Enterprise Performance Management, w tym fabrycznie wbudowanego pakietu Oracle BI Applications.