Fabryka Idei obsługuje Park Handlowy Auchan Bielany

Fabryka Idei Sp. z o.o. wrocławska agencja marketingu zintegrowanego podpisała umowę z jednym z największych centrów handlowych we Wrocławiu Parkiem Handlowym – Auchan Bielany, na kompleksową obsługę w roku 2009.

Strategia dla klienta jakim jest Park Handlowy – Auchan Bielany jest realizowana w dwóch obszarach:

  • Działania pro-sprzedażowe, których celem jest maksymalizacja przychodów z jednego klienta odwiedzającego sklepy, butiki i restauracje Parku Handlowego oraz działania z zakresu budowania lojalności, tak aby mieszkańcy Wrocławia i sąsiednich gmin czerpali jak najczęściej radość z zakupów w Parku Handlowym – Auchan Bielany.
  • Drugi obszar to działania pod hasłem „Ekologia – Natura – Edukacja”. Ma on na celu umocnienie wizerunku Parku Handlowego – Auchan Bielan jako firmy odpowiedzialnej społecznie. W ramach kampanii przeprowadzone zostaną eventy i akcje promocyjne mające na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w działalność na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji w zakresie budowy świadomości, że każdy z nas swoim życiem i postawą jako konsument ma wpływ na środowisko w jakim mieszka i żyje.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu