Dla wygody swoich klientów Link4 wdraża BILIX

Szybki i prosty sposób regulowania rachunków oraz faktur to podstawowa zaleta nowej usługi BILIX wprowadzonej przez Link4. Ta niezwykle popularna na Zachodzie usługa zarządzania płatnościami jest połączeniem przelewu jednorazowego z poleceniem zapłaty. Dodatkowo klient dostaje jeszcze e-fakturę.

Usługa ruszyła 2 lutego br. i już pierwszego dnia ubezpieczyciel zanotował płatność dokonaną za pośrednictwem tego systemu. Link4 jest pierwszym ubezpieczycielem wprowadzającym dla swoich klientów możliwość skorzystania z BILIX. Wdrożenie i działanie BILIX jest proste – by zapłacić za fakturę wystarczy jedno kliknięcie po zalogowaniu się do swojego konta internetowego. Wypełniona faktura będzie po prostu czekała w systemie bankowym na akceptację lub jej odrzucenie. Co więcej, klient nie musi wysyłać żadnych formularzy zgłoszeniowych do Link4 i sam decyduje o terminie zapłaty. W przeciwieństwie do znanego „Polecenia zapłaty” w usłudze BILIX nie ma automatycznego pobierania pieniędzy z konta w z góry oznaczonym dniu.

„Dystrybucja elektronicznych rachunków i faktur do klientów pozwoli nam na zoptymalizowanie procesu zarządzania i monitorowania płatności. Dodatkowo możliwość realizacji błyskawicznego przelewu za ubezpieczenie wpłynie także na przyśpieszenie zawierania umów. Dzięki BILIX, klienci Link4 nie muszą już ręcznie wypełniać kolejnych przelewów czy wypisywać danych odbiorcy. To system automatycznie pobierze dane odbiorcy, w tym przypadku Link4. Zadaniem klienta będzie jedynie zatwierdzenie płatności” – mówi Agata Wiśniewska, PR Manager Link4.

Usługa oparta jest na popularnym na świecie systemie EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment – Elektroniczna Prezentacja i Płacenie Rachunków). Wraz z rachunkami i fakturami mogą być też dostarczane klientom inne materiały, które do tej pory były wysyłane tradycyjną pocztą, np. faktury, informacje o ofercie itp.

„BILIX jest kolejnym narzędziem, które realizuje naszą strategię świadczenia nowoczesnych usług najwyższej jakości. Jesteśmy pionierem nie tylko modelu sprzedaży direct. Chcemy też umacniać naszą pozycję lidera innowacji i efektywności obsługi klienta. BILIX jest usługą doskonale wpisującą się w te założenia. Gwarantuje wygodę, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania płatnościami” – dodaje Agata Wiśniewska.

Usługa uruchomiona została przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Link4 jest pierwszym ubezpieczycielem wprowadzającym dla swoich klientów możliwość skorzystania z BILIX.

Opis działania

1. Dostawca, w tym przypadku Link4, zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
2. KIR S.A., jako operator BILIXA, udostępnia dane bankowi.
3. Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu BILIX dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
4. Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
5. Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
6. KIR S.A. otrzymane informacje z banków przekazuje Link4 w ustalonej formie.
7. Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny).

Podobne usługi są już świadczone przez banki w Europie Zachodniej. Duńska izba rozliczeniowa PBS (Payment Business Service Holding), która jest własnością duńskich banków, w tym banku centralnego, pośredniczy w przekazywaniu około 90% rachunków elektronicznych (w ramach oferowanej usługi e|invoice). Drugim przykładem jest OneVu – wspólne przedsięwzięcie uruchomione przez brytyjską izbę rozliczeniową Voca wspólnie z firmą IT CheckFree Corporation. OneVu współpracuje m.in. z takimi bankami jak: Lloyds TSB, The Royal Bank of Scotland, NatWest i udostępnia swoją usługę zarówno klientom detalicznym, jak i małym średnim przedsiębiorstwom. OneVu pełni rolę integratora rachunków dla kilkunastu wierzycieli.

Więcej na: www.kir.com.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu