Wzrost, innowacja i przywództwo: kluczowe czynniki zapewniające powodzenie w czasach kryzysu według Frost & Sullivan

W maju br. Londyn przez dwa dni stanie się forum dla prezesów firm i najwybitniejszych ekspertów branżowych. Wezmą oni udział w burzy mózgów poświęconej sposobom zapewniania firmom stabilnego wzrostu.

Recesja nie jest okresem, w którym chodzi tylko o przetrwanie. W obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest także osiąganie wzrostu. To duże wyzwanie, jednak wiele firm radziło sobie z nim w przeszłości i teraz również są w stanie mu sprostać. Eksperci ds. wzrostu Frost & Sullivan nie mają wątpliwości, że kluczem do sukcesu są trzy główne czynniki: wzrost, innowacja i przywództwo. Wzrost jako rozwój działalności w skomplikowanym środowisku gospodarczym; innowacja, czyli rozwój biznesowy i postęp techniczny mający za zadanie podtrzymać wzrost. I wreszcie przywództwo: prowadzenie przedsiębiorstw w taki sposób, aby osiągały one wymierne zyski i zdobyły pozycję, która umożliwi rozwój również w przyszłości.

Frost & Sullivan objął siecią konferencji „Global Congress on Corporate Growth – GIL Global” największe miasta na świecie. Na „mapie wzrostu” figuruje teraz Londyn. Po niezwykle entuzjastycznie przyjętych imprezach zorganizowanych w Ameryce Północnej i w rejonie Azji i Pacyfiku, Frost & Sullivan organizuje Growth, Innovation and Leadership Congress 2009 w Londynie, w dniach 19-20 maja, w hotelu Sofitel St James. Jest to pierwszy kongres zorganizowany w Europie.

GIL Global jest jedyną imprezą branżową, która wspiera kadry zarządzające na drodze do osiągania zrównoważonego rozwoju na najwyższym poziomie. Przez dwa dni Londyn będzie pełnił rolę forum dla prezesów spółek, ich zespołów ds. wzrostu oraz najwybitniejszych ekspertów z branży z całego świata. Będą dyskutować na temat dostępnych narzędzi oraz strategii umożliwiających zapewnienie stabilnego wzrostu.

„Prawdziwym celem GIL jest wspomaganie głównego priorytetu menedżerów, czyli wzrostu” – wyjaśnia David Frigstad, prezes Frost & Sullivan. „Analizujemy wzrost, innowację i przywództwo jako trzy najważniejsze cechy pozwalające firmom wyprzedzać konkurencję i zdobywać większy udział w rynku w swoich branżach. Nasi najwybitniejsi eksperci zapewniają niezbędne narzędzia, strategie i nalepsze praktyki (best practices) wspomagające prezesów firm oraz ich zespoły ds. wzrostu w ich działaniach.”

GIL 2009: Europa będzie bez wątpienia skupiać się na aktualnej sytuacji gospodarczej z naciskiem na analizę gospodarek regionalnych.

„W aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej koszt ewentualnej porażki jest dla przedsiębiorstw ogromny” – mówi John Raspin, partner Frost & Sullivan Europa. „W takich momentach mogą być realizowane prawdziwe ambicje, pod warunkiem wprowadzenia właściwych strategii. Skupianie się na wzroście jest wtedy ważniejsze niż kiedykolwiek. To w właśnie takich chwilach pojawiają się liderzy przyszłości.”

Kongres będzie stanowić forum, którego uczestnicy wezmą udział w burzy mózgów oraz nawiążą kontakty i znajdą strategicznych partnerów, aby osiągnąć cele wzrostu firmy, przy jednoczesnym bacznym monitorowaniu gospodarki. Odbędzie się interesująca wymiana myśli, przedstawione zostaną analizy przypadków, najlepsze praktyki i najważniejsze strategie, z których przedsiębiorstwa mogą korzystać. Uczestnicy kongresu analizować będą dynamikę wzrostu i zapoznawać się z ekspertyzami, które pozwolą ich przedsiębiorstwom wyróżniać się na tle konkurencji. Będą mogli także angażować się w pracę  interaktywnych grup ekspertów, uczących rozpoznawania, analizy i nadawania odpowiednich priorytetów możliwościom i szansom, pojawiających się w danych sektorach rynku.

Ponadto, organizowane będą interaktywne sesje dyskusyjne poświęcone analizie szans na rynkach globalnych oraz kluczowych informacji dotyczących poszczególnych branż.

W celu rejestracji, otrzymania programu kongresu, uzyskania informacji na temat sponsoringu lub otrzymania akredytacji dla mediów na GIL 2009: Europa, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres joanna.lewandowska@frost.com. Przewidziane są też wywiady z najważniejszymi konsultantami Frost & Sullivan w zakresie wzrostu. Dodatkowe informacje uzyskać też można pod adresem www.frost.com/giluk

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu