Fundusz Investor Gold FIZ zarobił w styczniu 6,79 proc.

Według wyceny dokonanej na koniec stycznia 2009 r. wartość Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor Gold FIZ wyniosła 1479,69 zł, co oznacza wzrost o 6,79 proc. w ciągu ubiegłego miesiąca.

Od początku rozpoczęcia działalności, tj. od września 2006 r. do końca stycznia 2009 r. wartość Certyfikatów Funduszu wzrosła o 47,97 proc.

Investor Gold FIZ lokuje aktywa głównie w wystandaryzowane instrumenty giełdowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota. Są to transakcje zagraniczne, zabezpieczane przed ryzykiem walutowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu