Amadeus współinicjatorem profesjonalnego centrum szkoleń kadr turystycznych

Rusza pierwsza edycja profesjonalnych warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy w biurze podróży na stanowisku sprzedawcy imprez turystycznych i do bezpośredniej obsługi klienta.

Amadeus, dostawca technologii i rozwiązań dystrybucyjnych dla branży turystycznej, zaprasza do uczestnictwa w kursie przygotowującym do pracy
w biurze podróży przy bezpośredniej obsłudze klienta. Wobec pojawiających się coraz częściej opinii ekspertów, dziennikarzy i naukowców na temat stanu polskich kadr turystycznych oraz niewystarczającego poziomu wykształcenia absolwentów kierunków „turystyka i rekreacja”, firma Amadeus zdecydowała się na współudział w tworzeniu profesjonalnego centrum szkoleń kadr turystycznych.

Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsza edycja kursu z zakresu praktycznych umiejętności wymaganych do podjęcia pracy w wiodących biurach podróży, na stanowisku sprzedawcy imprez turystycznych i do bezpośredniej obsługi klienta. MAG MAR Centrum Szkoleń powstało dzięki inicjatywie Marka Kamieńskiego, właściciela biura podróży Mag Mar oraz specjalistów firmy Amadeus Polska. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także ekspertów wiodących na polskim rynku touroperatorów m.in. TUI, Neckermann, Orbis Travel, GTI oraz Sun & Fun.

Program merytoryczny kursu obejmuje między innymi naukę obsługi systemu rezerwacyjnego Amadeus do sprzedaży imprez turystycznych (TOMA), a także zapoznanie się z ofertą produktową biur podróży t.j. TUI, Neckermann, Orbis Travel, GTI, Sun & Fun. Uczestnicy  warsztatów zostaną ponadto przeszkoleni z zakresu technik sprzedaży, prawa obowiązującego w turystyce oraz ubezpieczeń turystycznych.

Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która umożliwi podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku pracy w biurze podróży.

„Z naszych doświadczeń i codziennych kontaktów z przedstawicielami tour operatorów i biur podróży wynika, że na rynku jest wielu absolwentów kierunku ‘turystyka i rekreacja’, jednakże ich wykształcenie i zdobyta w toku studiów wiedza nie odpowiada rzeczywistym potrzebom rynku.”- mówi Ireneusz Marganiec, prezes Amadeus Polska. – „Właściciele biur podróży wskazują, że wiedza studentów i absolwentów jest teoretyczna, a przede wszystkim nieadekwatna do umiejętności wymaganych w codziennej pracy. Mała ilość zajęć praktycznych sprawia, że absolwenci nie znają geografii (położenia obiektów, zabytków itp.) i nie potrafią obsługiwać systemów rezerwacyjnych.” – dodaje.

Dotychczasowy poziom wiedzy i luki w kształceniu absolwentów kierunków turystycznych potwierdzają także wyniki przeprowadzonej ostatnio sondy internetowej, w której 46%1 osób nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że „absolwenci kierunku ‘turystyka i rekreacja’ są dobrze przygotowani do pracy w branży turystycznej”.

„Zajęcia odbywają się w grupach max. 20-osobowych, w profesjonalnych salach wykładowych, wyposażonych w stanowiska komputerowe.” – mówi Marek Kamieński, pomysłodawca warsztatów, właściciel biura MAG MAR. – „Każdy uczestnik otrzyma po ukończeniu kursu certyfikaty potwierdzające znajomość poszczególnych systemów rezerwacyjnych wydane przez uprawnione do tego biura oraz ogólny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.” – dodaje.

Ponadto organizatorzy zapewniają uczestnikom kursu możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnymi pracodawcami oraz nawiązania współpracy z biurami podróży.

Jest to pierwsza edycja kursu, jednak szerokie grono specjalistów branży turystycznej, których wykłady znalazły się w programie zajęć, sprawia, że warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat warsztatów, programu zajęć i warunków uczestnictwa na stronie internetowej: http://www.magmar-wakacje.pl/ras/txt/show/idt/8/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu