CEDC potwierdza prognozy za rok 2008 oraz – na skutek ostatnich zmian w kursach walut – zmienia prognozy na rok 2009

Central European Distribution Corporation (CEDC) spółka notowana na GPW i Nasdaq, potwierdziła prognozy dotyczące przychodów ze sprzedaży netto za rok 2008 na poziomie 1,65 – 1,80 miliarda USD oraz prognozę dotyczącą rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2008 na poziomie 2,85 – 3,05 USD. Ponadto, spółka informuje, że zmienia prognozy dotyczące przychodów ze sprzedaży netto na rok 2009 z poziomu 1,93 – 2,03 miliarda USD do poziomu 1,25 – 1,40 miliarda USD w związku z osłabieniem lokalnych walut (złotego i rubla) o około 35% od czasu przedstawienia ostatniej prognozy w listopadzie 2008 r. Z tego samego powodu prognoza porównywalnego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą na rok 2009 zostaje obniżona z poziomu 3,75 – 4,00 USD do poziomu 2,50 – 2,80 USD. Prognoza przedstawiona w listopadzie 2008 r. została oparta na kursie wymiany walut wynoszącym 1 USD = 2,50 do 2,60 PLN oraz 1 USD = 26,00 do 26,50 RUB. Nowa prognoza oparta jest na założonym kursie wymiany walut wynoszącym 1 USD = 3,30 do 3,50 PLN oraz 1 USD = 35,00 do 37,00 RUB. Średnia ważona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia powyższej prognozy rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą wynosiła 47,2 mln.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stałego silnego wzrostu naszej działalności w 2008 r. Nie tylko staliśmy się producentem numer jeden alkoholi wysokoprocentowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również w dalszym ciągu zwiększaliśmy nasze marże brutto i netto odnotowując silny wzrost podstawowych wyników z naszej działalności operacyjnej” – mówi William Carey, prezes CEDC.

„Nasza zmieniona prognoza porównywalnego zysku na rok 2009, biorąca pod uwagę 35% osłabienie lokalnej waluty, jest tylko o 10% niższa od naszej prognozy porównywalnego zysku za rok 2008. Podkreśla to stały silny wzrost zysku z naszej działalności o około 25% w lokalnej walucie. Pozycja numer jeden na rynku oraz solidna kadra kierownicza w Rosji, Polsce i na Węgrzech pozwoliła nam poradzić sobie w warunkach obecnego międzynarodowego i lokalnego kryzysu finansowego dużo lepiej niż wielu naszym konkurentom. Nie doświadczyliśmy do tej pory żadnego znaczącego spadku w ściąganiu należności w Rosji czy w Polsce i w dalszym ciągu obserwujemy dodatnie przepływy pieniężne. Przed nami wyzwania roku 2009 – w dalszym ciągu nasze podstawowe cele obejmują zwiększenie marż, poprawę efektywności operacyjnej oraz zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu odsetek” – kontynuuje William Carem.

„Nasza działalność w Rosji w dalszym ciągu odnotowuje lepsze wyniki niż pozostała część rynku, a nasz udział w rynku wódki wynosi obecnie ok. 20%, co oznacza wzrost z 13% dwanaście miesięcy temu. Prognozujemy, że nasze kluczowe marki wódki w Rosji osiągną w roku 2009 dwucyfrowy wzrost ilościowy, wyjątkiem jest wódka Parliament, w stosunku do której prognozujemy jednocyfrowy wzrost ilościowy. Zelenaja Marka – Green Mark – marka wódki numer jeden w Rosji oraz numer dwa na świecie, osiągnęła wzrost ilościowy na poziomie 30% w czwartym kwartale 2008 r. Prognozujemy, że w Polsce nasze kluczowe marki osiągną w 2009 r. średnio jednocyfrowy wzrost. Dotyczy to m.in. naszej największej marki, wódki Absolwent w związku z planowaną zmianą jej opakowania” – dodaje William Carey.

”W dalszym ciągu obserwujemy spadek cen spirytusu na naszych kluczowych rynkach. W Rosji wyniósł on w styczniu 2009 r. ok. 20% w porównaniu z grudniem 2008 r.. Powinno to mieć pozytywny wpływ na nasze marże brutto. W związku z wyhamowaniem inflacji, obserwujemy spadek w zakresie naszych najważniejszych elementów kosztotwórczych, tj. kosztów pracy i energii, kontynuujemy także nasz bieżący program ograniczania zatrudnienia związany ze zwiększaniem efektywności naszych operacji w Polsce i w Rosji” – kontynuuje William Carey.

„Powodem do zadowolenia jest dla nas fakt, że otrzymaliśmy w końcu ubiegłego roku wiążące zobowiązanie dotyczące refinansowania większości naszego krótkoterminowego zadłużenia. W dalszym ciągu obserwujemy zmniejszenie obciążeń finansowych z tytułu odsetek w związku ze znaczącym spadkiem stawek LIBOR, WIBOR i EURIBOR w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Ponadto, zmniejszyliśmy koszty związane z programem emisji papierów dłużnych o wartości 245 milionów euro poprzez zamknięcie transakcji hedge w styczniu 2009 r., co pozwoliło zaoszczędzić kwotę odpowiadającą około 2% pełnej kwoty papierów dłużnych. Dokonaliśmy przeglądu wycen środków niematerialnych oraz wartości firmy, a w związku z tym, że są one sporządzane w lokalnej walucie, nie przewidujemy zmian w istniejących wycenach” – mówi Chris Biedermann, Dyrektor Finansowy CEDC

Szczegóły dotyczące wyników za czwarty kwartał 2008 r. oraz za pełny rok 2008, jak również dalsze informacje dotyczące działalności CEDC zostaną przekazane podczas konferencji telefonicznej dla inwestorów zaplanowanej na 2 marca 2009 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu