Betacom SA zakończył III kwartał roku obrotowego 2008/2009

przez | 04/02/2009

Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej Betacom S.A. osiągnęła zadowalające wyniki finansowe, uzyskując po III kwartałach przychody w wysokości 143 mln zł., zysk netto 0,8 mln zł.

W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 28 mln zł, co stanowi spadek  w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 19%. Zysk  z działalności operacyjnej wyniósł 361 tys. zł, a zysk netto wyniósł 300 tys. zł.

Narastająco po III kwartałach przychody Spółki wyniosły 143 mln zł co stanowi wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego natomiast zysk netto wynosi 791 tys. zł i jest niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 542 tys. zł.

W obecnej sytuacji kryzysu finansowo-gospodarczego na świecie Zarząd dostrzega również spowolnienie realizacji inwestycji w branży IT i w związku z tym przeprowadza restrukturyzację Spółki, przystosowując się do obecnych realiów rynkowych. W okresie tym Zarząd widzi szansę w rozwoju zaplecza intelektualnego Spółki, współfinansowanego przez fundusze Unijne, co pozwoli na jeszcze wyższą specjalizację i zmianę struktury sprzedaży na korzyść usług.

W ostatnim kwartale 2008r. Betacom S.A. podpisała umowę na realizację, w roli partnera, kolejnego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Za rękę z Einsteinem”. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie kompetencji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Łączna wartość projektu wynosi ponad 38 mln zł., a zakres usług realizowany przez Betacom wynosi netto prawie 8 mln zł.

Betacom S.A. po raz kolejny została uhonorowana przez HP nagrodami za najlepsze wyniki sprzedaży. Spółka została wyróżniona za osiągniecie najwyższej sprzedaży komputerów osobistych i monitorów dla firm oraz najwyższą sprzedaż rozwiązań HP Software. Betacom S.A jest szczególnie zaangażowany w sprzedaż i wdrażanie oprogramowania HP. Poprzednio w grudniu 2006r. spółce przyznano prestiżową nagrodę HP Software Partner of the Year Award 2006.

Sukcesem zakończył się rok finansowy spółki BI Insight, w której Betacom posiada 35% udziałów. Spółka utworzona we wrześniu 2006r. wykazała się dodatnią rentownością – zysk netto w roku 2008 wyniósł 0,4 mln zł.

BI Insight specjalizuje się w oferowaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu Business Intelligence, Wyróżniającymi się na tle rynku produktami spółki są m.in. BI e-Glue – system aktywnie wspierający obsługę klienta, Intellinx – system monitorowania bezpieczeństwa i wykrywania nadużyć, More VRP – system zwiększający efektywność pracy poprzez partycjonowanie zasobów. Wspomniane rozwiązania doskonale wpasowują się w aktualną sytuację rynkową, w której priorytetem są wzmacnianie sił sprzedaży i obsługi klienta oraz kontrola i optymalizacja kosztów.