Znajdź dobrego inwestora. Fundusze private equity źródłem kapitału dla Twojej firmy

przez | 03/02/2009

Chociaż rynek private equity powstał na świecie 30 lat temu, w Polsce zaczął kształtować się dopiero w latach dziewięćdziesiątych i nadal jest w fazie dojrzewania. Kapitał pochodzi przede wszystkim ze spółek z Europy Zachodniej – od inwestorów instytucjonalnych, a także funduszy emerytalnych. W 2007 roku inwestycje PE/VC w Polsce sięgnęły 747 mln euro, rosnąc dwukrotnie w podrównaniu z rokiem 2006. Wśród inwestorów działających na polskim rynku można wymienić na przykład firmy takie jak: Innova, Entreprise Investors, Advent International, a także międzynarodowych graczy obecnych na nim od bardzo niedawna, takich jak: Bridgepoint czy EQT. W 2005 roku do ich grona dołączyła Penta Investments, jedna z największych grup inwestycyjnych sektora private equity w Europie Centralnej, zarządzana przez pięciu partnerów – jedynych udziałowców firmy – za pośrednictwem funduszu typu evergreen.

Tym, co wyróżnia Penta Investments spośród innych graczy na rynku jest właśnie fundusz evergreen. Oznacza to, że inwestycje realizowane przez Penta Investments finansowane są wyłącznie przez jej właścicieli, bez konieczności zbierania kapitału od inwestorów zewnętrznych, jak to jest w przypadku klasycznych funduszy PE. Zapewnia to Grupie znaczną elastyczność w zakresie zarówno kupowania nowych spółek, jak i wychodzenia z inwestycji. Dodatkowo, typowy fundusz private equity tworzony jest na określony czas i musi zostać zamknięty przed jego upływem, bez względu na okoliczności. Natomiast Penta Investments – dzięki evergreen – może dostosowywać moment wyjścia z inwestycji do sytuacji rynkowej i nie musi sprzedawać spółek w przypadku gdy jest ona niesprzyjająca.

Mimo, że prowadzenie typowej działalności private equity daje więcej możliwości akwizycji niż fundusz typu evergreen, to w obecnej sytuacji kryzysu kredytowego, kiedy na spółki nakładane są bardzo liczne ograniczenia – jest to trudne. W przypadku, gdy kilka funduszy w tym samym momencie zmuszonych jest do sprzedaży spółek z powodu upłynięcia zakładanego czasu tych inwestycji, warunki realizowanych transakcji z pewnością nie będą dla nich korzystne.

Inną różnicą jest sposób, w jaki Penta Investments tworzy wartość inwestycji. Bierzemy aktywny udział w procesie zarządzania firmami z naszego portfolio. Bazując na swoich doświadczeniach osobiście angażujemy się w tworzenie ich wartości. Dzięki temu spółki portfelowe Penta Investments są mniej podatne na niekorzystne zmiany rynkowe i trudne warunki takie jak obecny kryzys finansowy.

Jozef Janov, Partner Zarządzający Penta Investments