Zielone Centra Danych

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zasilania i chłodzenia centrów danych umożliwia znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Według Gartner Research, wdrożenie „zielonych” praktyk w centrach danych pozwoli przedsiębiorstwom zaoszczędzić nawet milion kWh energii rocznie. Tradycyjne centra danych zużywają około 50% energii na zasilanie oraz chłodzenie. APC by Schneider Electric, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań zasilania i chłodzenia dla systemów o znaczeniu krytycznym, radzi jak skutecznie zmniejszyć zużycie energii w centrach danych.

Ograniczenie zużycia energii jest obecnie dla wielu firm priorytetem, nie tylko ze względu na wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale przede wszystkim z powodu konieczności redukcji kosztów. Duży – jednak przez wiele firm nadal niedostrzegany – potencjał oszczędności tkwi w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych, które mogą pochłaniać nawet połowę energii całej infrastruktury IT przedsiębiorstwa. – Należy pamiętać, że Green IT a więc m.in. racjonalne i oszczędne podejście do kosztów związanych np. z energią elektryczną to przyszłość, niezależnie od tego czy żyjemy w czasach recesji gospodarczej czy boomu. Koszty zasilania gwałtownie rosną, może się zdarzyć, że po 5 latach koszty pobieranej energii przekroczą wartość kupionego sprzętu. – mówi Maciej Mączyński, Dyrektor Sprzedaży APC.

Podstawowym sposobem oszczędzania energii jest inteligentne inwestowanie w sprzęt, który można dopasować do potrzeb danej firmy. W tym celu należy odpowiednio oszacować pobór energii. Obecnie większość instalacji w serwerowniach jest przewymiarowanych, co oznacza, że na przykład kilka zasilaczy wykonuje zadania, z którymi z powodzeniem poradziłoby sobie jedno urządzenie. I choć nadmiarowość jest koniecznością ze względu na zabezpieczanie się przed awariami, to jednak bardzo często instalacja jest kilkakrotnie większa niż trzeba, a co za tym idzie, generuje nadmierne zużycie energii. – Bardzo dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest stosowanie np. macierzy zasilających, których skalowalność umożliwia dostosowywanie się do bieżących potrzeb firmy poprzez dodawanie kolejnych modułów. Takie podejście umożliwia znaczne oszczędności, ponieważ klienci są w stanie na bieżąco rozbudowywać swoje systemy, unikając konieczności ponoszenia nadmiernych nakładów finansowych na początku inwestycji – wyjaśnia Maciej Mączyński.

Istotną rolę w przekształceniu typowego centrum danych w ekologiczne odgrywa wybór odpowiedniego systemu chłodzenia. Efektywność tego systemu można zwiększyć poprzez odpowiednie zarządzanie strumieniami zimnego i gorącego powietrza. Z reguły w centrach danych szafy serwerowe ustawione są szeregowo, jeden rząd za drugim, i wszystkie pobierają powietrze do chłodzenia z tej samej strony. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, w której nagrzane powietrze oddawane przez jeden rząd szaf miesza się z chłodnym powietrzem dostarczanym do rzędu następnego. W „zielonych” centrach danych problem ten rozwiązany jest poprzez ustawienie szaf naprzeciwko siebie i stworzenie między nimi korytarzy zimnego i ciepłego powietrza. – Nasze podejście umożliwia zwiększenie efektywności chłodzenia dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się ciepła i zapobieganiu mieszania się powietrza ciepłego z zimnym. Proponowany przez nas system Hot Aisle Containment może zmniejszyć koszty eksploatacji w stosunku do starszych metod nawet o 50% – mówi Katarzyna Kosińska, kierownik APC ds. Marketingu na Europę Centralną.  – Ponadto, nasze podejście do chłodzenia pomaga zwiększyć jego skuteczność dzięki zbliżeniu elementów chłodzących do źródeł ciepła. Droga, którą musi przebyć zimne powietrze zmniejsza się z 15 m do 1 m, dzięki czemu zapewnione jest precyzyjne chłodzenie wymagających tego elementów. Wynikiem jest znaczny wzrost efektywności, a co za tym idzie, spadek kosztów – dodaje.

Redukcji kosztów obsługi centrów danych sprzyjają rozwiązania kompleksowe, takie jak skalowalna architektura InfraStruXure™. Łączy ona w sobie rozwiązania zasilania, chłodzenia, szafy 19”, narzędzia do monitorowania, zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa oraz usługi serwisowe. – Architektura InfraStruXure™ oferuje rzędowe systemy klimatyzacji oraz system z przejściami gorącego powietrza, pozwalające poprawić skuteczność chłodzenia i zwiększyć możliwości kontroli temperatury – tłumaczy Maciej Mączyński.

Według Gartner Research Green Data Centers zużywają na chłodzenie maksymalnie 15% pobieranej energii, podczas gdy w przypadku tradycyjnych serwerowni wielkość ta sięga 50%. Dlatego zastosowanie rozwiązań, które umożliwią ograniczenie zużycia energii i tym samym redukcję kosztów, wydaje się naturalnym wyborem.

Więcej informacji o produktach APC można uzyskać pod numerem telefonu (22) 666 00 11 lub na stronie internetowej www.apc.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu