Udany rok 2008 dla Interactive Intelligence

przez | 03/02/2009

Rekordowe przychody w czwartym kwartale pomimo kryzysu; wzrost przychodów o 10,5 % w porównaniu do 2007 r.

Firma Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ), międzynarodowy dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu komunikacji IP dla biznesu, ogłosiła wyniki finansowe czwartego kwartału i całego roku 2008 r. Przychody w czwartym kwartale 2008 r. wyniosły 31,3 mln dolarów w porównaniu do 29,3 mln dolarów w analogicznym okresie 2007 r. Całkowite przychody za cały 2008 r. sięgnęły 121,4 mln dolarów, co oznacza wzrost o 10,5 % w porównaniu do 109,9 mln dolarów w 2007 r.

„Mimo kryzysu gospodarczego i spowolnienia inwestycji utrzymujemy dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów” – powiedział dr Donald E. Brown, założyciel i dyrektor generalny Intelligence Interactive – „W 2008 roku licencje na nasze produkty wykupiło 366 firm i organizacji, co stanowi rekordową liczbę nowych klientów zdobytych w przeciągu jednego roku. Dzięki rosnącej bazie klientów zdołaliśmy również znacząco zwiększyć przychody z usług.”

Wyniki czwartego kwartału 2008 r.:

 • Przychody z produktów wyniosły 15,4 mln USD w porównaniu do 15,2 mln USD w czwartym kwartale 2007 r.;
 • Przychody z usług wyniosły 15,9 mln USD w porównaniu do 14,1 mln USD w czwartym kwartale 2007 r.;
 • Marża brutto utrzymała się na poziomie 67 procent, takim samym, jak w czwartym kwartale 2007 r.;
 • Zysk netto, obliczony zgodnie z metodologią GAAP, wyniósł 1,5 mln USD, zaś rozwodniony zysk na akcję (EPS) 0,08 USD;
 • Zysk netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,2 mln USD, zaś zysk na akcję 0,18 USD, w porównaniu do zysku netto 3,1 mln USD i zysku na akcję 0,16 USD w czwartym kwartale 2007 r.

Różnice w wartościach nie liczonych wg zasad GAAP wynikają z wyłączenia kosztów wynagrodzenia za pomocą akcji i bezgotówkowych kosztów z tytułu podatku dochodowego za czwarty kwartał roku 2008 i 2007.

Koszty operacyjne czwartego kwartału 2008 r. zostały zmniejszone o 577 tys. USD w związku z rozwiązaniem pewnych sporów podatkowych we Francji.

Wyniki za cały 2008 r.:

 • Przychody z produktów w wysokości 60,3 mln USD w porównaniu do 57,7 mln USD w 2007;
 • Przychody z usług w wysokości 61,2 mln USD w porównaniu do 52,2 mln USD w 2007;
 • Marża brutto 68 procent, identycznie jak w 2007 r.;
 • Zysk netto liczony zgodnie z zasadami GAAP w wysokości 4,3 mln USD lub 0,23 USD na akcję;
 • Zysk netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP w wysokości 10,5 mln USD za 2008, zaś zysk na akcję 0,56 USD.

Zysk netto i zysk na akcję, liczony niezgodnie z zasadami GAAP, wyłącza koszty wynagrodzenia za pomocą akcji i bezgotówkowe koszty z tytułu podatku dochodowego za cały rok 2008 i 2007.

Inne ważne wydarzenia finansowe z 2008 r.:

 • Spółka odkupiła w skali roku 1,2 mln pozostających w obrocie akcji zwykłych za łączną kwotę 10 mln USD, w tym 851 tys. akcji za 6,6 mln USD w czwartym kwartale;
 • Przychody przyszłych okresów wyniosły na 31 grudnia 2008 r. 43,1 mln USD w porównaniu do 40,8 mln USD na 31 grudnia 2007 r.;
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,6 mln USD w porównaniu do 20,2 mln USD w 2007;
 • Saldo środków pieniężnych i inwestycji wynosiło na 31 grudnia 2008 r. 45,5 mln USD, bez zadłużenia.