Sprzedaż udziałów Elektrim S.A. w Porcie Praskim może usankcjonować wyprowadzanie majątku

przez | 03/02/2009

Sprzedaż udziałów Elektrim S.A. w Porcie Praskim, wnioskowana ostatnio przez Zarządcę Elektrim S.A., umożliwi ostateczne wyprowadzenie tego aktywu ze spółki za wartość daleką od rynkowej – twierdzą Obligatariusze Elektrimu. Według niektórych opinii nieruchomość Portu Praskiego może być warta co najmniej setki milionów złotych. W praktyce udziały może kupić, i to po cenie księgowej, tylko Embud Sp. z o.o., spółka o niejasnej sytuacji właścicielskiej. Dopuszczalny jest też drugi scenariusz – przymusowe umorzenie udziałów Elektrim S.A. w Porcie Praskim.

W połowie grudnia 2008 roku Zarządca Elektrim S.A. złożył do sędziego prowadzącego postępowania upadłościowe Elektrim S.A. wniosek o zgodę na sprzedaż należących do Elektrim S.A. udziałów w spółce Port Praski sp. z o.o. Zdaniem Obligatariuszy Elektrimu sprzedaż blisko 42% udziałów w spółce Port Praski, którymi jeszcze dysponuje Elektrim S.A., może usankcjonować ostatecznie proces wyprowadzania tego aktywu z majątku spółki, za nikłą część jego wartości rynkowej. Pozostałe udziały w spółce będącej jeszcze do niedawna całkowicie w posiadaniu Elektrim S.A., czyli około 58%, są już własnością Embud Sp. z o.o., spółki o niejasnej sytuacji właścicielskiej (Elektrim S.A. twierdzi, iż spółka znajduje się w Grupie Elektrim. Nie potwierdzają tego akta rejestrowe spółki). Modyfikację umowy spółki Port Praski, umożliwiającą takie działanie, wprowadzono na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrim S.A. Od tego czasu Embud Sp z o.o. ma prawo pierwszeństwa w przypadku zbycia udziałów należących do Elektrim S.A., które – dodatkowo – mogą zostać umorzone bez zgody właściciela, a dokładnie „w razie (…) wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego”.

– Sprzedaż udziałów w Porcie Praskim to kiepski interes dla masy upadłości i wierzycieli Elektrim S.A. Korzyści będą, ale głównie dla Embudu, który może je kupić po wartości księgowej – wskazał Mirosław Obarski, rzecznik Komitetu Obligatariuszy. – Niezależnie jednak od tego, naszym zdaniem tych udziałów nie można sprzedać ze względów formalnych. Zarządzanie poprzez udziały kapitałowe i obrót nimi, to dominująca działalność gospodarcza Elektrim S.A., jako spółki holdingowej.

Według prawa upadłościowego zbycie przez zarządcę części majątku upadłego jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy „…nie jest związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa…”. Tymczasem, posiadanie udziałów jest podstawowym narzędziem prowadzenia działalności przez Elektrim S.A., ponieważ holding, ze swojej natury, zajmuje się zarządzaniem i kontrolowaniem spółek zależnych.

Dobre perspektywy dla inwestycji Portu Praskiego – i tak świetnie skomunikowanej z resztą Warszawy – otwiera planowana budowa linii metra. Składanie ofert w drugim przetargu kończy się w połowie przyszłego miesiąca. Rozwija się też infrastruktura. Spółka developerska BRE Bank S.A. zakończyła właśnie inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, w bezpośredniej bliskości nieruchomości Portu Praskiego. Te okoliczności, zdaniem Obligatariuszy, przemawiają za pozostawieniem udziałów w Porcie Praskiem w majątku Elektrim S.A., gdyż już w nieodległej przyszłości może zacząć przynosić zyski spółce i umożliwić spłatę jego wierzycieli.

– Gdyby miało dojść do sprzedaży udziałów Elektrimu w Porcie Praskim, bo już wielu rzeczy doświadczyliśmy w sprawie Elektrim S.A., to najważniejsze jest ustalenie właściwej ceny. Tymczasem nie wiadomo kto wycenia wartość udziałów. Powinna to zrobić firma dysponującą odpowiednią metodologią i wiedzą. Port Praski posiada absolutnie unikatową nieruchomość. Pojawiały się już opinie, że jest warta conajmniej kilkaset milionów złotych – podsumował Mirosław Obarski.

Obligatariusze nie mogą się zgodzić z Zarządcą Elektrim S.A., który motywując swój wniosek wskazał, że Port Praski to element majątku Elektrim S.A. „…nie przynoszący żadnych dochodów i nie dający w najbliższej przyszłości perspektyw na ich przysporzenie…”. W „Sprawozdaniu z działalności za rok 2007” przeczy temu sam zarząd spółki Port Praski: „Udziałowcy firmy Port Praski podjęli decyzję o intensyfikacji działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji budowlanej na terenie portu.” Twierdzenia Zarządcy, że istnieją przeszkody dla podjęcia takiej inwestycji, są – zdaniem Obligatariuszy – tylko pozornie zasadne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.