Oracle liderem na światowym rynku dostawców osadzonych baz danych według czołowej firmy badawczej

Najważniejsze fakty:

  • Firma IDC uznała w najnowszym raporcie „Worldwide Embedded Database Management Systems 2007 Vendor Shares”(1) (Udziały w światowym rynku osadzonych baz danych w roku 2007), że firma Oracle, uzyskująca 26,3% przychodów z globalnego rynku osadzonych baz danych, jest największym dostawcą tego typu oprogramowania.
  • Ponadto IDC zwraca uwagę na odnotowany przez Oracle wzrost udziałów w rynku o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem. Taki wskaźnik wzrostu jest niemal dwukrotnie wyższy od całkowitego wzrostu w branży, który wynosi 13,8%.
  • IDC definiuje osadzone systemy zarządzania bazą danych jako oprogramowanie sprzedane niezależnym producentom oprogramowania lub producentom sprzętu, a następnie wykorzystane jako komponenty większych pakietów oprogramowania lub kompletnych rozwiązań opracowywanych przez partnerów.
  • W raporcie podkreślono także, że osadzone bazy danych obejmują produkty tak różnorodne, jak rozwiązania, do których są dodawane. Niektóre przypadki wymagają ograniczonych rozmiarów rozwiązania, inne szybkości lub skalowalności, a jeszcze inne — obsługi wielu typów danych.
  • Oracle oferuje producentom szeroki wybór najwyższej klasy baz danych umożliwiających osadzenie, które spełniają ich specyficzne wymagania, w tym:
  • Oracle Database — oferuje najbardziej zaawansowane funkcje relacyjnej bazy danych;
  • Oracle TimesTen In-Memory Database — oferuje zarządzanie relacyjnymi danymi przechowywanymi w pamięci w czasie rzeczywistym oraz buforowanie;
  • Oracle Berkeley Database — oferuje wydajne zarządzanie nierelacyjnymi danymi;
  • Oracle Database Lite — oferuje zarządzanie danymi relacyjnymi online i offline.
  • Produkty te, łatwe w administrowaniu, znajdują idealne zastosowanie w branżach związanych z komunikacją i zaawansowanymi technologiami, gdzie istnieją wysokie wymagania wobec inteligentnych, nowoczesnych urządzeń i usług.

(1) IDC – „Worldwide Embedded Database Management Systems 2007 Vendor Shares” (Udziały w światowym rynku osadzonych baz danych w roku 2007), grudzień 2008 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu