Juniper Networks wprowadza wirtualizację do sieci szkieletowych najbardziej uniwersalnymi wielostojakowymi ruterami IP

Nowe urządzenie TX Matrix Plus umożliwia operatorom budowę skalowalnych sieci, które łatwo dostosowywać do zmieniających się modeli prowadzenia działalności.

Firma Juniper Networks wprowadza na rynek TX Matrix Plus, rutery IP do sieci szkieletowych, pracujące w architekturze wielostojakowej, pozwalające operatorom dostarczać nowatorskie usługi z maksymalną rentownością i ochroną już poczynionych inwestycji. Sprzęgający ze sobą wiele ruterów szkieletowych T1600 system TX Matrix Plus współpracuje z systemem sterowania Juniper Control System (JCS) 1200, co umożliwia wirtualizację ruterów IP, sieci i usług – wprowadzając nowy wymiar swobody i skalowalności sieci szkieletowych.

„Niezawodne świadczenie nowatorskich usług wymaga stosowania wysoce elastycznych i skalowalnych ruterów IP w szkielecie sieci, a nasza inwestycja w rutery Juniper T1600 w pełni spełnia te kryteria” – stwierdził Fadhil Ansari, wiceprezes do spraw technicznych firmy Etisalat. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z pojawienia się nowego systemu sterowania ruterami w układzie wielostojakowym TX Matrix Plus firmy Juniper, ponieważ dzięki niemu zyskujemy spokój ducha, że poczynione dotychczas inwestycje są bezpieczne, a my możemy dalej rozbudowywać i rozszerzać naszą bardzo sprawną, uniwersalną i niezawodną sieć szkieletową”.

System TX Matrix Plus wykorzystuje doskonałe rozwiązania techniczne zastosowane w jednostojakowych ruterach szkieletowych T1600 firmy Juniper, cechujących się największą na rynku pojemnością i energooszczędnością. TG1600 i TX Matrix Plus obniżają całkowity koszt posiadania poprzez zapewnienie do 25 procent większej przepustowości kierowania ruchem przy o połowę mniejszych gabarytach urządzeń i do 40 procent mniejszym poborze energii, niż rozwiązania konkurencyjne. Architekturę TX Matrix Plus zaprojektowano do obsługi przepustowości do 25 Tb/s ponieważ pozwala na sprzężenie ze sobą maksymalnie 16 ruterów T1600 w jeden wielostojakowy węzeł kierowania ruchu. Takim ruterem zespolonym można zarządzać jak pojedynczym dużym ruterem, bądź w połączeniu z JCS 1200 można zrealizować wirtualizację ruterów szkieletowych—co prowadzi do oszczędności płynących z możliwości konsolidacji sieci, usług i funkcjonalności.

Wirtualizacja w sieciach szkieletowych

Ze względu na zapewniany przez wirtualizację wzrost efektywności i ograniczenie kosztów płynące z konsolidowania i współużytkowania zasobów, szybko zaczęła ona być wprowadzana do ośrodków przetwarzania danych. Wprowadzenie wirtualizacji dotąd odrębnych sieci i usług w sieciach szkieletowych było trudniejsze ze względu na szereg kwestii związanych z wymogami prawnymi, operacyjnymi, organizacyjnymi i bezpieczeństwem sieci. Dzięki TX Matrix Plus i JCS 1200 firma Juniper te kwestie rozwiązuje poprzez możliwość zapewnienia sprzętowej wirtualizacji wysoce skalowalnych elastycznych ruterów szkieletowych. Rutery szkieletowe firmy Juniper można dzielić na partycje – z dokładnością do gniazda – czyli na liczne rutery wirtualne, z których każdy może stanowić usługę lub rodzaj elementu sieciowego i może korzystać wspólnie z zasobów takich, jak łącza pośredniczące czy międzywęzłowe. Dzięki tej niespotykanej funkcji operatorzy mogą utrzymać wymagany poziom rozdziału administracyjnego i usługowego oraz zarządzania i zabezpieczeń, jednocześnie w dalszym ciągu uzyskując znaczący wzrost sprawności i ograniczenie kosztów niesione przez wirtualizację.

Operatorzy którzy wykorzystają TX Matrix Plus w połączeniu z innymi rozwiązaniami firmy Juniper by zwirtualizować swe sieci szkieletowe będą mogli szybko wdrażać w istniejącej infrastrukturze nowe usługi, w dalszym ciągu indywidualnie zarządzając każdą siecią i usługą. Ta możliwość ogromnie przyśpiesza wprowadzanie nowych usług i otwiera możliwości stosowania nowych modeli biznesowych i rodzajów współpracy, takich jak możliwość świadczenia usług nie wymagających uwierzytelniania (ang. – Open Garden), powstawania wirtualnych operatorów sieci, zapewniania sieci jako usługi (ang. – NaaS) i współdzielenia sieci.

Skalowanie wirtualizowanej sieci szkieletowej

Aby umożliwić klientom pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez wirtualizację i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na pojemność, Juniper zapewnia szereg pomocniczych rozwiązań technicznych przeznaczonych dla zarówno jednostojakowych jak i wielostojakowych ruterów T1600s. Będąc jedynym na rynku ruterem szkieletowym o przepustowości 100 Gigabitów na gniazdo, T1600 jest optymalny do obsługi łączy o ultra wysokiej pojemności potrzebnych dla wirtualizowanych ruterów szkieletowych.

Ponadto firma Juniper w dalszym ciągu rozwija możliwości integracji po stronie optycznej, dodając nowe zintegrowane interfejsy do optycznej sieci transportowej G.709 (OTN) oraz funkcjonalność GMPLS. Dzięki wbudowanej obsłudze łączy światłowodowych nie trzeba stosować wolnostojących transponderów optycznych, co oszczędza dużo miejsca i energii elektrycznej.

Zmniejszając liczbę warstw sieciowych i konsolidując interfejsy sieciowe, wirtualizacja i interfejsy OTN mogą zmniejszyć koszt przesyłu usług sieciowych wyrażany na bit – co zwiększy rentowność, pozwalając dostawcom usług maksymalnie wykorzystywać możliwości sieci.

„Wirtualizacja stała się faktycznym modelem działania ośrodków przetwarzania danych, ponieważ przynoszone przez nią oszczędności finansowe i zalety operacyjne są bezdyskusyjne” – powiedział Opher Kahane, wiceprezes i dyrektor generalny High-End Systems Business Unit w Juniper Networks. „TX Matrix Plus zapewnia takie same zalety wirtualizacji w sieciach szkieletowych, jako najelastyczniejszy na rynku system sterowania ruterami IP w układzie wielostojakowym. Dzięki temu przełomowi spada całkowity koszt posiadania, przez co nasi klienci mogą budować sieci skalowalne i niezawodne, pozwalające na świadczenie nowatorskich usług przy najwyższej ich dochodowości i ochronie dotychczasowych inwestycji”.

Skalowalność w trzech wymiarach

Przedstawione dzisiaj nowe platformy i ulepszenia są kontynuacją przeszło dekady innowacji sieci dla usługodawców i pozwalają klientom budować i rozbudowywać najsprawniejsze, najelastyczniejsze i najniezawodniejsze sieci szkieletowe. Platformy firmy Juniper z serii T pozwalają klientom na wymiarowanie sieci w trzech płaszczyznach: przekazywania, sterowania i usług. Klienci użytkujący urządzenia T640 mogą rozbudować wymiar przekazywania przechodząc na T1600, TX Matrix i obecnie TX Matrix Plus—co można realizować bez zaburzania pracy sieci i w maksymalnie elastyczny sposób.

JCS 1200 jest jedyną w branży platformą pozwalającą na rozbudowanie płaszczyzny sterowania, umożliwiającą rozbudowę pojemności tej płaszczyzny bez zaburzania wydajności płaszczyzny przekazywania ruchu—a jest to możliwość krytyczna dla wirtualizacji sieci szkieletowych i usług.

Wszystkie powyższe platformy pracują pod kontrolą oprogramowania JUNOS, pojedynczego systemu operacyjnego do systemów kierowania, komutacji i ochrony ruchu – produkcji Juniper Networks. Umożliwiając klientom i partnerom opracowywanie  aplikacji pod system JUNOS w ramach Platformy Rozwijania Rozwiązań przez Partnerów (ang. – Partner Solution Development Platform – PSDP) Juniper jest także jedyną firmą w branży umożliwiającą klientom rozbudowywanie płaszczyzny usług o usługi indywidualnie tworzone i modyfikowane (wiąże się to z dodatkowymi opłatami). Klienci i partnerzy mogą w oparciu o PSDP opracowywać i wdrażać nowatorskie usługi dodane zapewniające większą wydajność i dochodowość ich sieci.

TX Matrix Plus będzie dostępny w trzecim kwartale 2009 roku. Interfejsy OTN będą dostępne w bieżącym kwartale.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu