InPost zmienia polski przemysł

przez | 03/02/2009

InPost – największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl – otrzymał tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”, przyznawany przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł”. Firma została uhonorowana za skuteczne przełamywanie monopolu na rynku usług pocztowych. W uzasadnieniu podkreślono efektywność oraz szeroki zasięg prowadzonej na polskim rynku działalności. Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” oraz wieczorna Gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia odbędzie się dziś w Hotelu Sheraton w Warszawie.

W ramach konkursu redakcja wyróżniła te firmy, których wpływ na przemiany ekonomiczne w 2008 roku był największy. W przypadku InPost kapituła podkreśliła wysoką dynamikę, odwagę i kreatywność charakteryzujące operatora w prowadzonej przez niego walce na wciąż ograniczonym i pełnym barier prawnych rynku. Firmę określono również mianem pioniera przecierającego szlak innym przedsiębiorcom, dla których prorynkowa aktywność i innowacyjna oferta InPost stanowią wzór oraz stwarzają nowe możliwości rozwoju.

„Głównym założeniem, na którym opieramy naszą działalność jest innowacyjne podejście do biznesu. Staramy się szybko i elastycznie reagować na potrzeby rynku proponując niestandardowe rozwiązania oraz stale rozbudowując pakiet oferowanych usług. Cieszę się, że podejmowana przez InPost Usługi Pocztowe aktywność w widoczny sposób wpływa na zmianę polskiego życia gospodarczego. Nie ustajemy w naszych działaniach, by borykający się z wieloma problemami sektor pocztowy w Polsce osiągnął międzynarodowe standardy, a Klient miał poczucie wyboru, bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych na jego rzecz usług” – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Program „Zmieniamy Polski Przemysł” realizowany jest już od dziewięciu lat. Celem projektu jest promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz kreowanie idei nowoczesnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw. W ramach programu organizowanych jest również szereg konferencji, debat publicznych oraz spotkań z mediami pod wspólnym tytułem „Zmieniamy Polski Przemysł”. Podczas corocznej realizacji projektu organizatorzy zwracają uwagę publiczną na sprawy ważne dla gospodarki, promują działania korzystne ekonomicznie oraz piętnują to, co stoi na drodze do dalszego rozwoju. Pan Prezes Brzoska przyłączy się do debaty w charakterze panelisty podczas sesji „Zarządzanie”.

Otrzymany przez InPost tytuł jest kolejnym wyróżnieniem prowadzonej przez firmę działalności. O wysokim poziomie i zakresie świadczonych przez operatora usług dowodzą liczne krajowe i zagraniczne wyróżnienia. InPost jest laureatem konkursu TERAZ POLSKA w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym. Firma znalazła się również w gronie Przedsiębiorstw Fair Play, czyli firm działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, została nominowana do tytułu Przedsiębiorca Roku 2008 w kategorii Usługi oraz otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie Medal Europejski promującym spółki, które w biznesie i zarządzaniu kierują się najwyższymi standardami jakości. Działalność operatora została także doceniona przez międzynarodowych ekspertów z branży nominacją w konkursie World Mail Awards 2008 w kategorii Wzrost.

InPost – w ramach dywersyfikacji oferty produktowej – zaangażował się w innowacyjny na polskim rynku projekt poczty hybrydowej. Spółka – we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl – w III kwartale 2009 roku będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji. Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych. Rozwiązanie łączy funkcjonalność poczty elektronicznej i cechy tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych. Dzięki zastosowanemu systemowi IT działalność wielu przedsiębiorstw zostanie zoptymalizowana pod względem kosztów, czasu i zasobów zaangażowanych w proces przygotowania i wysyłania korespondencji.