Citrix Systems ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały 2008 rok

przez | 03/02/2009

Roczna stopa wzrostu przychodów 14%. Rusza program restrukturyzacyjny, mający zmniejszyć wydatki operacyjne o około 50 milionów USD w skali roku.

Citrix Systems, lider w dziedzinie infrastruktury dostarczania aplikacji, przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz cały 2008 rok. Firma ogłosiła także program restrukturyzacji, którego celem jest zmniejszenie wydatków operacyjnych ponoszonych w skali roku.

W czwartym kwartale 2008 Citrix Systems zanotował przychód w wysokości 416 milionów USD, co stanowi wzrost o 4 procent w porównaniu do 400 milionów w czwartym kwartale 2007 r. W skali całego 2008 roku Citrix odnotował przychody w wysokości 1,58 miliarda USD, czyli o 14 procent wyższe od 1,39 miliarda USD niż w roku ubiegłym.

Program restrukturyzacyjny

Citrix Systems ogłosił także wdrożenie programu restrukturyzacyjnego oraz działania zmierzające do zmniejszenia zatrudnienia o około 10 procent w skali całej spółki. Firma spodziewa się także, że poniesie koszty gotówkowe i bezgotówkowe związane z konsolidacją ośrodków, co będzie częścią programu restrukturyzacyjnego. Szczegółowy plan konsolidacji ośrodków nie został jeszcze sfinalizowany, w związku z czym obecnie spółka nie jest w stanie obecnie oszacować kosztów, które może ponieść w związku z tym procesem.

„Jestem zadowolony z naszych wyników w czwartym kwartale i całym 2008 r., szczególnie w obliczu nadzwyczajnych warunków globalnego otoczenia” – powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix Systems.

Najważniejsze informacje finansowe za czwarty kwartał 2008

W porównaniu z czwartym kwartałem 2007 r.:

 • przychody z licencji produktowych zmniejszyły się o 9 procent, z aktualizacji wzrosły o 13 procent,
 • przychody z usług technicznych (doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne) zwiększyły się o 13 procent,
 • przychody w regionie EMEA wzrosły o 2 procent, w Ameryce o 3 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 6 procent,
 • marża operacyjna wyniosła 15 procent; marża operacyjna obliczona niezgodnie z GAAP wyniosła 26 procent,
 • przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 166 milionów USD, w porównaniu do 113 milionów USD w czwartym kwartale 2007 r.,
 • w czwartym kwartale odkupiono łącznie 2,2 miliona akcji przy średniej cenie wynoszącej 25,89 USD.

Wyniki finansowe za 2008 rok

Porównując wyniki 2008 r. do wyników za 2007 r.:

 • przychody z licencji produktowych zwiększyły się o 7 procent, z aktualizacji wzrosły o 15 procent,
 • przychody z usług technicznych zwiększyły się o 24 procent,
 • przychody w regionie EMEA wzrosły o 17 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 10 procent,
 • marża operacyjna za rok finansowy 2008 wyniosła 11 procent; marża operacyjna obliczona niezgodnie z GAAP wyniosła 23 procent,
 • przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 462 miliony USD w porównaniu do 422 milionów USD w 2007 r.
 • w ciągu całego roku odkupiono łącznie 10,9 miliona akcji przy średniej cenie za akcję wynoszącej 31,71 USD, a ich łączna wartość wyniosła około 346 milionów USD.

Perspektywy finansowe

W związku z niestabilnością warunków rynkowych w bliskiej przyszłości, Citrix zakłada, że wyniki firmy mogłyby odbiegać zasadniczo od przewidywań. W związku z tym spółka podaje mniej liczbowych prognoz niż w poprzednich kwartałach.

Pierwszy kwartał 2009 r.

Citrix oczekuje, że osiągnie następujące wyniki w pierwszym kwartale 2009 r.:

 • przychody netto powinny być niższe o około 5 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 r.;
 • marża operacyjna niezgodna z GAAP powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2008 r.,
 • ogłoszona restrukturyzacja zatrudnienia w spółce powinna przynieść w skali roku oszczędność przed opodatkowaniem w wysokości około 50 milionów USD z tytułu kosztów związanych z zatrudnieniem. Citrix spodziewa się, że głównie w pierwszym kwartale 2009 r. poniesie koszty przed opodatkowaniem w przedziale od 19 milionów do 23 milionów USD w związku z globalnym zmniejszeniem liczby miejsc pracy.


Rok finansowy 2009 r.

Firma oczekuje, że osiągnie następujące wyniki w 2009 roku:

 • przychody netto utrzymają się na poziomie zbliżonym do 2008 r.,
 • marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP może zwiększyć się nawet o jeden procent w porównaniu do marży operacyjnej niezgodnej z GAAP za rok poprzedni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.