Sygnity S.A. dostosuje System Obsługi Dofinansowań i Refundacji w PFRON do nowego ustawodawstwa

Spółka Sygnity S.A. podpisała z PFRON umowę na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Zmiany w funkcjonującym już systemie są konieczne ze względu na nowe ustawodawstwo, dostosowujące polskie prawo do rozporządzeń unijnych. Zawarta z PFRON umowa ma na celu przystosowanie systemu SODiR do zmian wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Modyfikacje systemu obejmą również zmiany wynikające z Rozporządzeń z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Wartość umowy to 7,2 mln zł netto.

W pierwszej kolejności, na początku lutego 2009 r., udostępnione zostanie elektroniczne wprowadzanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wniosków o refundację składek dla niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Następnie uruchomione zostaną funkcjonalności dla rolników, którzy będą wnioskowali o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Prace dotyczące wprowadzania i weryfikacji wniosków zostaną zakończone do 30 marca 2009 r. Pozostałe funkcjonalności systemu, obejmujące dodatkową obsługę beneficjentów zostaną wdrożone do 30 czerwca 2009 r.

System SODiR w dotychczasowej formie obsługuje beneficjentów pomocy publicznej, którzy elektronicznie lub papierowo składają wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wnioski o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych, niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub ich niepełnosprawnych domowników, za których rolnik zobowiązany jest do opłacania składek. System, po zweryfikowaniu wniosków, przekazuje na rachunek Beneficjenta przydzieloną pomoc. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest prawie 50 tysięcy beneficjentów: pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu