Partnerzy FEN z większym supportem technicznym

przez | 02/02/2009

Firmy współpracujące z Konsorcjum FEN Sp. z o.o. – dystrybutorem rozwiązań IT – od stycznia br. objęte są większą opieką za sprawą nowego Działu Wsparcia Technicznego. Przeprowadzona rozbudowa komórki technicznej o nową jednostkę jest efektem realizowanej strategii Konsorcjum FEN jako dystrybutora z wartością dodaną.

Do tej pory partnerzy spółki FEN – integratorzy rozwiązań IT oraz sklepy – mogli korzystać z pomocy grupy inżynierów tworzących serwis dystrybutora. Od stycznia br. zaoferowano mocniejsze wsparcie techniczne dla sieci dealerskiej w postaci Działu Wsparcia Technicznego. Zadaniem nowej jednostki w strukturze FEN jest przede wszystkim szybka pomoc merytoryczna w zakresie doboru sprzętu, wsparcie przy konfiguracji urządzeń oraz tworzeniu ofert przetargowych.

Wprowadzone zmiany organizacyjne są zgodne z filozofią działania FEN, wedle której procesowi sprzedaży towarzyszy kompleksowe wsparcie techniczne i marketingowe. Efektem ścisłej współpracy inżynierów FEN z handlowcami i instalatorami ma być przede wszystkim podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu nowych technologii oraz budowa silnej grupy partnerów z sektora SI (system integrators), którzy dzięki temu będą mogli realizować bardziej zaawansowane wdrożenia informatyczne.

Partnerzy spółki mogą korzystać z  telefonicznych lub e-mailowych konsultacji, związanych np. z wyborem sprzętu do określonej inwestycji czy przetargu. Jeżeli zajdzie potrzeba, inżynierowie FEN pojawią się w miejscu instalacji i pomogą w konfiguracji wcześniej dobranego sprzętu. Dział Wsparcia Technicznego będzie też przeprowadzał szkolenia certyfikacyjne oraz techniczno – sprzedażowe dla instalatorów lub działów handlowych firm współpracujących z FEN.