Innowacyjność potrzebuje przyjaznych przepisów

Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła inicjatywę legislacyjną Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mającą doprowadzić do zmiany zasad funkcjonowania tzw. premii za działania innowacyjne. Skutkiem tych zmian będzie wydłużenie okresu rozliczania niewykorzystanych środków z funduszu innowacyjności.

Proponowane rozwiązanie naprawi poważną wadę uchwalonej 30 maja 2008 r. ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zgodnie z jej zapisami, fundusz innowacyjny w centrum badawczo-rozwojowym musi być rozliczany w tym samym roku podatkowym, w którym skorzystano z prawa do odpisu podatkowego przeznaczonego na utworzenie tego funduszu. Ponoszenie wydatków na cele związanie z innowacyjną działalnością B+R, z uwagi na specyfikę prac trwających często znacznie dłużej niż rok, powodowało nierealność funkcjonowania tego przepisu. Przedstawione przez PO rozwiązanie umożliwi rozliczanie funduszu innowacyjnego w kolejnym roku podatkowym od momentu skorzystania z odpisu na utworzenie funduszu.

„W polskiej gospodarce powoli kończy się etap oparty na naśladownictwie i nabywaniu zagranicznych rozwiązań naukowych, technicznych i organizacyjnych. Możemy jeszcze przez kilka lat rozwijać się dzięki napływowi licencji z zagranicy, jednak wraz ze wzrostem poziomu kosztów pracy i standardu życia, konkurencja oparta na tańszych kosztach zasobów będzie się wyczerpywać. Dlatego konieczne jest stworzenie korzystnych dla przedsiębiorców zasad inwestowania w działalność innowacyjną” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu