Blue Tax Group S.A. w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Zarząd Blue Tax Group S.A. – Spółki budującej sieć franczyzową centrów kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw – otrzymał oficjalne potwierdzenie przyjęcia w poczet członków Północnej Izby Gospodarczej 27. stycznia br. Spółki Blue Tax Group S.A. oddział Szczecin.

Północna Izba Gospodarcza jest jedną z największych izb gospodarczych w Polsce, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Zrzesza ona ponad 1300 podmiotów gospodarczych z Polski i Niemiec. Istotą Północnej Izby Gospodarczej, jest również integracja zachodniopomorskiego środowiska przedsiębiorców, którzy poprzez członkostwo w Izbie otrzymują niezbędne informacje gospodarcze. Wstępując w poczet członków Północnej Izby Gospodarczej Blue Tax Group S.A. wspiera zachodniopomorskie środowisko gospodarcze swoją ekspercką wiedzą, która pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

„Specjaliści z naszego szczecińskiego oddziału od 6. stycznia br. w każdy czwartek prowadzą bezpłatne konsultacje dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej. Konsultacje te dotyczą przede wszystkim możliwości pozyskiwania dotacji unijnych, czy wyboru najkorzystniejszych produktów finansowych na sfinalizowanie projektów inwestycyjnych niezbędnych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Członkostwo w Północnej Izbie jest dla Blue Tax Group szansą na zaprezentowanie innowacyjnego podejścia do kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.” – powiedział Mirosław Stanisławski, Prezes Blue Tax Group S.A.

Zgodnie ze swoją strategią Blue Tax Group buduje ogólnopolską sieć franczyzową opartą o kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Na chwilę obecną Zarząd Spółki podpisał 35 umów o współpracy z biurami rachunkowymi i kancelariami doradztwa podatkowego oraz 7 umów franczyzowych. Ponadto Spółka posiada własne oddziały zwane Centrami Kompetencyjnymi we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie. Spółka posiada również dwie placówki modelowe – jedną we Wrocławiu i jedną w Brzegu Dolnym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu