2008 – Najlepszy rok finansowy w historii Sybase’a

Firma Sybase osiągnęła w minionym roku rekordowy przychód
w wysokości 1,13 mld USD co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rekordowe okazały się również przychody w czwartym kwartale roku 2008, które wzrosły o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 305.1 mln USD. Obroty firmy w roku 2008 były najlepsze w całej historii firmy a zysk netto liczony według standardu GAAP zamknął się na poziomie 138.6 mln USD.
W ostatnim kwartale 2008 r. wpływy ze sprzedaży licencji wzrosły o 8% osiągając pułap 122.1 mln USD a w ciągu całego roku zwiększyły się o 11% do poziomu 383.7 mln USD. Wzrost o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano też w sektorze usług – osiągnął on poziom 572.1 mln USD i w sektorze przetwarzaniem komunikatów – wzrost o 29% do wartości 176.2 mln USD.

„2008 okazał się dla Sybase drugim z rzędu rekordowym rokiem pod względem przychodów. IV kwartał 2008 jest zarazem piątym z rzędu najlepszym kwartałem pod kątem wyników. Jest to spowodowane bardzo dobrą reakcją rynku na oferowane przez nas rozwiązania mobilne i technologie analityczne. Sukcesy Sybase są wynikiem naszej konsekwencji w realizowaniu celów, bogatego portfolio rozwiązań i trwałej, konserwatywnej polityce fiskalnej.” – mówi John Chen, CEO i Prezes Sybase.

Również Sybase Polska może pochwalić się dobrymi wynikami. W 2008 r. wartość podpisanych kontraktów zwiększyła się o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Roczne przychody przekroczyły pułap 20 mln zł. Sybase Polska odnotował wzrost sprzedaży technologii do budowania systemów rozproszonych, a także rozwiązania PowerDesigner do zintegrowanego modelowania systemów.

„Optymalizacja procesów organizacyjnych w dekoniunkturze gospodarczej będzie wymagała od firm analizowania złożonych danych szybko i precyzyjnie. Dlatego w 2009 r. spodziewamy się dalszego wzrostu zainteresowania klientów rozwiązaniami z obszaru Business Intelligence takimi jak Sybase IQ. Przewidujemy również, że firmy będą coraz pełniej wykorzystywały funkcjonalność narzędzi, wspierających integrację działań informatycznych i biznesowych organizacji oraz zarządzanie zmianą, dlatego też spodziewamy się wzrostu sprzedaży narzędzia PowerDesigner 15, służącego m.in. do budowy i zarządzania architekturą korporacyjną.” – powiedział Grzegorz Walicki, Dyrektor Generalny Sybase Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu