Uproszczona forma obsługi roszczeń w ubezpieczeniach grupowych Generali

W styczniu Generali wprowadza nowe rozwiązanie w procesie rozpatrywania roszczeń z tytułu Grupowych Ubezpieczeń na Życie. Od nowego roku wypłaty świadczeń będą mogły być dokonywane z wykorzystaniem tzw. przedpłaconych kart płatniczych. Od teraz klienci Generali w określonych przypadkach (dotyczy 5 klauzul) mogą otrzymać wypłatę świadczenia do kwoty 4.000 zł w postaci karty, zasilanej w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia roszczenia. Dodatkowo Generali upraszcza również formularze  stosowane w obsłudze roszczeń oraz wprowadza możliwość ich rozpatrywania na podstawie skanów dokumentacji, które to rozwiązania jeszcze bardziej skrócą czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.

Od stycznia klienci Generali, którzy zawierają nowe umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub przedłużają dotychczasową polisę na kolejny rok, będą mogli skorzystać z nowego – w tym segmencie ubezpieczeń – rozwiązania w zakresie rozpatrywania roszczeń, jakim jest karta płatnicza Generali. W przypadku 5 klauzul Ubezpieczyciel będzie wypłacał w ten uproszczony sposób świadczenia, których kwota nie przekracza 4 000 zł.

Dodatkowo Generali wprowadziło udogodnienia, dzięki którym Ubezpieczony:

  • może uzyskać świadczenie z grupowych ubezpieczeń na życie w oparciu o decyzję, wydaną na podstawie zeskanowanej dokumentacji, co ma decydujący wpływ na przyspieszenie procedury,
  • może korzystać z nowych formularzy zgłaszania roszczeń, których zapisy zostały znacznie uproszczone oraz były tworzone przy współudziale klientów.

Zgłoszenia roszczenia możne dokonać Administrator Grupy drogą elektroniczną przesyłając je na adres mailowy: szkody.zycie@generali.pl

Po przyjęciu zgłoszenia roszczenia, kwalifikującego się do uproszczonej formy likwidacji szkody, Ubezpieczony otrzymuje kartę płatniczą Generali, kopertę z numerem PIN oraz ulotkę informacyjną z opisem formy aktywacji karty, która zostanie zasilona najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wpływu wniosku o wypłatę.

– Stosowanie uproszczonej procedury likwidacyjnej w grupowych ubezpieczeniach na życie opiera się podobnych zasadach, jakie Generali wprowadziło w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że taka forma wypłaty odszkodowania jest przez klientów najbardziej doceniana i cieszy się wśród nich dużą popularnością. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dążymy do wprowadzenia podobnych rozwiązań przy obsłudze innych produktów ubezpieczeniowych. Zależy nam na uatrakcyjnieniu zarówno oferty produktowej, jak i zminimalizowaniu formalności przy zgłaszaniu roszczeń, wynikających z zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Staramy się przy tym, by wdrażanie innowacyjnych rozwiązań było poprzedzone licznymi analizami, testami oraz programami pilotażowymi, w celu optymalizacji procesu wypłaty odszkodowań i świadczeń – mówi Michał Makarczyk, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Grupie Generali.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu