Generali OFE pozyskało 12 582 nowych członków

30 stycznia br. ZUS przeprowadził losowanie członków do Otwartych Funduszy Emerytalnych, w wyniku którego 62 913 osób zostało przydzielonych do 5 OFE. Efektem tego losowania jest pozyskanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny Generali 12 582 nowych członków.

Po raz 17 ZUS przeprowadził losowanie członków do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10% aktywów netto wszystkich OFE. Generali OFE jest jednym z dwóch funduszy, które brały udział we wszystkich dotychczasowych losowaniach. Pod względem długoterminowych wyników inwestycyjnych jest jednym z liderów rynku.

Generali OFE uzyskuje najwyższe oceny w rankingach branżowych za stabilne wyniki oraz ryzyko inwestycyjne w długiej perspektywie czasu, co dla przyszłych emerytów jest ważnym kryterium oceny dotychczasowych osiągnięć funduszy emerytalnych. Wyniki inwestycyjne Generali OFE są również doceniane przez prasę ogólnopolską, opisującą rynek otwartych funduszy emerytalnych. W 2 najbardziej prestiżowych ubiegłorocznych rankingach na najlepsze OFE (opublikowanych 9 października 2008 r. przez „Rzeczpospolitą” oraz 29 grudnia 2008 r. przez „Gazetę Wyborczą”), Fundusz Generali zajął pierwsze pozycje.

„Generali OFE przywiązuje bardzo dużą wagę do ryzyka inwestycyjnego, dokonując bardzo rozważnego wyborów celów inwestycyjnych. Tego rodzaju polityka okazała się bardzo skuteczna w ubiegłym roku i znalazła swoje odzwierciedlenie w zajmowanej przez Fundusz pozycji w rankingach, publikowanych przez KNF, opiniotwórcze ogólnopolskie dzienniki oraz serwisy branżowe. Rok 2008 okazał się najgorszym rokiem w historii polskiej giełdy pod względem spadków cen akcji (Indeks szerokiego rynku WIG spadł o ponad 50%), a bessa trwa już od około 1,5 roku. Ogólnoświatowy kryzys nieruchomościowy i finansowy przeniósł się do pozostałych sektorów gospodarki i przekłada się na wyceny spółek notowanych na giełdach. Prowadzi to jednocześnie do skrajnie pesymistycznych nastrojów inwestorów. Awersja do ryzyka jest powszechna i osiąga poziomy nienotowane od czasów Wielkiej Depresji. Należy jednak pamiętać, że ostrożny i systematyczny zakup akcji w sprzyjającym momencie, tzn. wtedy, gdy akcje są bardzo mocno przecenione, daje potencjał do znaczącego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego w dłuższej perspektywie, czyli horyzoncie, w jakim powinny inwestować Fundusze Emerytalne” – mówi Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarządzający Generali OFE.

W najbliższym czasie Generali OFE poinformuje swoich nowych członków o wyniku losowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu