Wkrótce rusza pierwsze Ogólnopolskie Badanie Motywacji

1 lutego 2009 r. rozpocznie się pierwsze Ogólnopolskie Badanie Motywacji, którego organizatorem są Advice BS (www.advice.sharky.pl) oraz portal Bankier.pl (www.bankier.pl). Celem projektu jest przygotowanie profesjonalnego raportu na temat motywacji w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach budżetowych.

Poziom motywacji obserwowany w polskich firmach jest bardzo zróżnicowany. Charakteryzuje się biegunową orientacją. Z jednej strony na rynku istnieją firmy, które mają bogaty pakiet motywacyjny zarówno finansowy jak i pozafinansowy obejmujący pracowników wszystkich szczebli. Na drugim biegunie znajdują się firmy, które nie widzą w ogóle potrzeby motywowania pracownika w inny sposób niż wypłacanie mu wynagrodzenia.

Celem projektu jest zebranie informacji, co motywuje pracowników, jakie są skuteczne narzędzia motywowania oraz  jaka jest najlepsza konstrukcja systemów motywacyjnych.

Ogólnopolskie Badanie Motywacji jest przygotowane pod kierownictwem profesora Adama Skibińskiego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu