Turner Broadcasting System wdraża system telepresence Polycom

przez | 29/01/2009

Globalny system poprawi współpracę między oddziałami TBS, Inc. oraz podniesie efektywność

Firma Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM), światowy lider w dziedzinie technologii telepresence, jak również rozwiązań z zakresu komunikacji głosowej i video, ogłosiła, że firma Turner Broadcasting System, Inc. (TBS, Inc.), światowy lider w dziedzinie mediów, wdrożyła na poziomie globalnym rozwiązania telepresence firmy Polycom w celu poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi oddziałami TBS, Inc. Spersonalizowane rozwiązania opracowane przez firmę Polycom wykorzystywane są do różnych celów biznesowych umożliwiając pracownikom TBS, Inc. bardziej efektywną pracę oraz sprawną komunikację między pracownikami w odległych lokalizacjach.

rpx_210-overhead-crop“Rozwiązania telepresence dostarczone przez firmę Polycom poprawiają współpracę między oddziałami naszej firmy znajdującymi się w odległych zakątkach świata, jak również ulepszeniu komunikacji pomiędzy TBS, Inc. a Time Warner,” powiedział Dan Darling, dyrektor działu IT w TBS, Inc. “Możliwość pracy twarzą w twarz z kolegami w odległych biurach ma olbrzymi wpływ na sposób oraz szybkość naszego działania.”

Jako przykład miejsca, gdzie współpraca została usprawniona może służyć nagradzany nagrodą Emmy kanał Cartoon Network. Komunikacja wizualna rozdzielczości HD umożliwia ścisłą kooperację omiędzy centrami kreatywnymi West Coast a East Coast, w ramach której pracownicy mogą widzieć się osobiście każdego dnia przy wykorzystaniu sprzętu w technologii telepresence, zamiast co miesiąc podróżować na służbowe spotkania. Oprócz możliwości zobaczenia współpracowników i naturalnej interakcji, zespoły zlokalizowane w Kalifornii, Nowym Jorku i Atlancie mogą przy użyciu systemów Polycom, wymieniać się animacjami, wideoklipami oraz innego rodzaju materiałami w czasie rzeczywistym.

“Pakiet telepresence to strategiczna inwestycja technologiczna dla naszej firmy, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i została dobrze przyjęta przez naszych pracowników,” powiedział Darling. “Zdecydowaliśmy o wyborze rozwiązania Polycom z uwagi na doświadczenie tej firmy w zakresie technologii telepresence,  z powodu bogatej oferty, jak również dlatego, że systemy telepresence dostarczane przez Polycom płynnie współpracują z istniejącymi standardowymi systemami video-konferencyjnymi. Daje to nam możliwość wykorzystywania dotychczasowych inwestycji w systemy video konferencyjne oraz proste podłączenie do systemów video-konferencyjnych w innych spółkach Time Warner.”

W pierwszej kolejności, firma Turner Broadcasting z siedzibą w Atlancie wdrożyła rozwiązanie firmy Polycom o nazwie RealPresence™ Experience (RPX™) w biurze w Atlancie oraz w Nowym Jorku. Kolejną lokalizacją będzie Burbank w Kalifornii. Na początku, firma zainstalowała również ponad 100 zestawów Polycom HDX do spersonalizowanej komunikacji wizualnej w lokalizacjach na całym świecie, wraz z infrastrukturą Polycom do komunikacji wizualnej, umożliwiającą odbywanie wielostronnych konferencji, jak również realizację i zarządzanie transmisją video. TBS, Inc. realizuje również obecnie program pilotażowy wysoce skalowalnej aplikacji video Polycom przeznaczonej dla komputerów osobistych. Rozwiązanie to o nazwie CMA Desktop™ ma na celu zwiększenie dostępu do komunikacji wizualnej oraz wspieranie korporacyjnych inicjatyw w zakresie telepracy.

“Wyzwania w zakresie komunikacji, w obliczu których stoi TBS, Inc. jako organizacja z oddziałami rozproszonymi po całym świecie, są identyczne również w przypadku innych firm, bez względu na wielkość czy branżę,” powiedział Robert Hagerty, prezes i dyrektor generalny Polycom. “TBS, Inc. wykonała ogromny postęp integrując i wykorzystując w swojej działalności rozwiązania komunikacji wizualnej Polycom. W wyniku tego, firma już w tej chwili odnotowuje znaczące korzyści płynące z lepszej współpracy i większej produktywności, przy jednoczesnej redukcji kosztów. TBS to przykład, w jaki sposób patrzące w przyszłość firmy mogą wykorzystać komunikację wizualną, aby sprostać realnym wyzwaniom związanym z globalizacją ich działalności.”

Polycom posiada najszerszą ofertę rozwiązań telepresence, które umożliwiają pracownikom bardziej efektywną i produktywną współpracę bez względu na odległości ich dzielące. Systemy firmy Polycom z zakresu telepresence mogą praktycznie sprostać wszelkim wymaganiom jeżeli chodzi o zastosowanie, miejsce instalacji oraz budżet przeznaczony na inwestycję, zapewniając w pełni funkcjonalne i oparte na standardach rozwiązania począwszy od systemów telepresence przeznaczonych na biurko; poprzez rozwiązania do sal konferencyjnych; specjalistyczne rozwiązania dla aplikacji pionowych; aż do rozwiązań pozwalających ludziom czuć się jakby byli w tym samym pomieszczeniu co ludzie w oddalonych lokalizacjach.

Rozwiązania telepresence firmy Polycom są kluczowym elementem składowym wizji o nazwie Polycom VC2 vision utrzymującej, że usługi video są wszechobecnym i dominującym elementem ujednoliconej komunikacji (unified communication) w firmie – umożliwiając różnej wielkości grupom komunikację z każdą lokalizacją, o każdej porze i z każdego urządzenia. Rozwiązania opracowywane w ramach tej wizji (Polycom VC2) stanowią fundament przyszłej, lepszej integracji ze strategicznymi partnerami Polycom w zakresie ujednoliconej komunikacji.