Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce i rekomendacje na przyszłość

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce był częścią globalnej kampanii mającej na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, która została zorganizowana w 78 krajach w dniach 17-23 listopada 2008 roku. W naszym kraju 2144 Partnerów zorganizowało 1608 wydarzeń, co stawia Polskę w gronie światowych liderów tego projektu. Pozytywne doświadczenia Tygodnia warto teraz zamienić w całoroczne działania systemowe. W kryzysie gospodarczym postawy  przedsiębiorcze są szczególnie potrzebne.

Główny koordynator Tygodnia w Polsce – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – zaprosiła do współpracy wielu Partnerów. Zaproszenie przyjęły 92 organizacje, organizacje, firmy i instytucje. Razem z ich kooperantami ta koalicja liczyła ponad 253 podmioty. Jeśli jednak uwzględnić także wszystkie szkoły i firmy biorące udział w projekcie „Otwarta Firma”, liczba partnerów zaangażowanych w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce wzrasta do 2144.

Ich działania wspierał Komitet Honorowy na czele z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem oraz Komitet Koordynacyjny, w skład którego wchodziły Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja FOR,  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Organizatorzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce przeprowadzili łącznie 1608 wydarzeń zarówno lokalnych, jak również przedsięwzięć o wymiarze ogólnopolskim, w których wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów z całego kraju.

Największy zasięg miał koordynowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości projekt „Otwarta firma”, w ramach którego 78 tys. dzieci i młodzieży odwiedziło przedsiębiorstwa, by przyjrzeć się ich działalności. W tym projekcie wzięło udział 627 szkół i 1391 firm i instytucji, które wspólnie zorganizowały 1356 lekcji przedsiębiorczości. Nawiązane przy tej okazji kontakty będą kontynuowane, co wzmocni praktyczną stronę edukacji ekonomicznej w szkołach.

Wśród innych wydarzeń ŚTPwP były różnego rodzaju konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty i konkursy. Bogaty program, koordynowany przez Forum Młodych PKPP Lewiatan, przygotowało środowisko studenckie. Na przykład w Szczecinie studenci zorganizowali, oprócz szkoleń i spotkań, turniej gry w Monopoly, happeningi, grę giełdową online, pokazy mody, marsz przedsiębiorczych ulicami miasta. Wszystkie te przedsięwzięcia przekonywały młodych ludzi do 30 r.ż., że warto być przedsiębiorczym i kreatywnym oraz że warto się dobrze przygotować do wdrażania swoich pomysłów w życie, także poprzez założenie własnej firmy.

Przebieg Tygodnia w Polsce obserwowały liczne media, a wiele z nich stworzyło z tej okazji specjalne programy dla swoich odbiorców.

28 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki wicepremier Waldemar Pawlak podziękował najbardziej aktywnym organizatorom Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Uczestnicy spotkania rekomendowali rządowi, organizacjom pozarządowym, szkołom i rodzicom stworzenie w Polsce środowiska społecznego zdecydowanie bardziej niż dziś sprzyjającego przedsiębiorczości ludzi młodych. Ich zdaniem z obecnym kryzysem gospodarczym i kolejnymi najlepiej poradzą sobie najbardziej przedsiębiorcze społeczeństwa, ale postaw przedsiębiorczych nie można ukształtować z dnia na dzień.

Konieczne są działania systemowe, które m.in. przeciwstawią się negatywnym stereotypom społecznym na temat przedsiębiorców. Trzeba też podnieść poziom nauczania przedsiębiorczości w szkołach, w tym wprowadzić ćwiczenia umiejętności zarządzania wirtualnymi firmami. Zdaniem wielu dyskutantów konieczne jest podniesienie rangi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie go na listę fakultatywnych przedmiotów maturalnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu