Przejdź do treści

Nowy kontrakt InteliWISE S.A. w USA

Notowana na rynku NewConnect spółka informatyczna InteliWISE S.A. zawarła kolejną umowę z amerykańską korporacją Kraft Foods Global Inc, jedną z wiodących firm w branży dóbr szybkozbywalnych na świecie. Umowa dotyczy nowego projektu – przygotowania i wdrożenia systemu “Wirtualny Doradca” dla potrzeb globalnego serwisu Kraft Foods Global, wspierającego działania IT. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln zł.

Podpisanie tej umowy to następny krok w realizacji naszej strategii ekspansji na rynku amerykańskim. W ubiegłym roku zawarliśmy kontrakt z koncernem Kraft na przygotowanie i wdrożenie systemu InteliWISE Virtual Consultant. Pilotaż okazał się dużym sukcesem.– mówi Marcin Strzałkowski, prezes zarządu InteliWISE S.A. – Podpisany kontrakt to pierwszy efekt działalności amerykańskiego zespołu InteliWISE, na którego czele stoi Jeffrey Greenwald. Aktualnie trwają rozmowy na temat realizacji kolejnych projektów w USA.