Przejdź do treści

Meritum Bank oferuje jedną z najlepszych lokat na rynku

Meritum Bank rozpoczął przyjmowanie depozytów od klientów indywidualnych, oferując na trzymiesięcznych lokatach wysokie, 9% oprocentowanie w skali roku. Głównym atutem lokaty „Meritum Zysku” jest nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale również możliwość samodzielnego założenia lokaty za pośrednictwem strony internetowej, bez konieczności posiadania rachunku w banku. Lokaty Meritum Banku można założyć także w oddziałach oraz w sieci doradców finansowych Expander.

Lokatę „Meritum Zysku” można założyć dla dowolnej kwoty powyżej 10.000 złotych. Środki można ulokować na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Po zakończeniu lokata może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres wraz z naliczonymi odsetkami. Co istotne, założenie lokaty nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Wystarczy odwiedzenie strony internetowej www.meritumbank.pl. Założenie lokaty nie wymaga żadnej papierowej dokumentacji oraz posiadania w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Meritum Bank.

„Zależało nam na stworzeniu prostego i atrakcyjnego dla klienta produktu depozytowego, który będzie odróżniał się od innych lokat obecnych na rynku . Dlatego postanowiliśmy dać naszym klientom możliwość założenia lokaty przez Internet, nie zmuszając ich jednocześnie do otwierania konta w banku. Lokata Meritum Zysku została stworzona zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami działania, czyli przejrzystością, prostotą oraz profesjonalizmem ” – mówi o najnowszym produkcie banku jego prezes Mariusz Karpiński.

Chcąc założyć lokatę za pośrednictwem strony internetowej banku, klient wypełnia jedynie znajdujący się na niej formularz dyspozycji. Otrzymuje wówczas automatycznie email potwierdzający złożenie dyspozycji wraz z numerem rachunku, na który powinien przelać środki na lokatę. Dokonanie przelewu decyduje o terminie rozpoczęcia lokaty. W tym momencie klient otrzymuje podpisany elektronicznie przez bank email z potwierdzeniem otwarcia lokaty. Po upływie terminu deponowania lokaty środki wraz z odsetkami są przelewane z powrotem na rachunek, z którego zostały wpłacone do Meritum Banku lub lokata ulega odnowieniu na kolejny okres, jeśli taka była dyspozycja klienta.

Lokaty „Meritum Zysku” dostępne są nie tylko przez Internet. Z oferty można też skorzystać w oddziałach banku, w sieci doradców Expandera oraz u innych pośredników finansowych współpracujących z bankiem.