Kryzys wymaga elastyczności

Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Rządu RP o jak najszybsze skierowanie do Sejmu ustawy liberalizującej przepisy dotyczące czasu pracy w Polsce. Brak zdecydowanych działań w tym kierunku jest niekorzystny zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, jednym z najważniejszych działań, które mogą złagodzić negatywne skutki kryzysu finansowego dla polskiej gospodarki, jest uelastycznienie prawa pracy. Rozwiązaniem minimum, które pozwoliłoby uniknąć wielu zwolnień i jednocześnie nie doprowadzałoby do gwałtownego pogorszenia rentowności wielu firm, jest z pewnością przedstawiona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej propozycja przedłużenia okresu rozliczeniowego u każdego pracodawcy z 3 do 12 miesięcy. W dobie kryzysu gospodarczego znacząco ułatwi to elastyczne gospodarowanie czasem pracy.

Opowiadamy się również za stworzeniem pracodawcom w okresie kryzysu gospodarczego czasowej możliwości skrócenia tygodnia pracy w zamian za obniżenie pensji wraz z wypłata stosownej rekompensaty z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzja o możliwości zaproponowania pracownikowi skrócenia tygodnia pracy powinna zależeć tylko i wyłącznie od decyzji pracodawcy.

Środowisko polskich przedsiębiorców jest zaskoczone stanowiskiem związków zawodowych, które negują propozycje jakichkolwiek zmian skutkujących uelastycznieniem czasu pracy, przyczyniając się do zwiększenia ryzyka utraty pracy przez wielu pracowników. W tym kontekście, negocjacje nad propozycjami zmian w Komisji Trójstronnej mogą po raz kolejny zablokować niezbędne reformy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu