Kryzys szansą dla outsourcingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej

przez | 28/01/2009

Światowy kryzys finansowy spowoduje wzrost znaczenia outsourcingu IT, jako próby optymalizacji wydatków na informatykę przedsiębiorstw w latach 2009-2010. Region środkowoeuropejski nie jest w tym przypadku wyjątkiem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do zdecydowanego zrewidowania prognoz makroekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Globalne spowolnienie gospodarcze przełoży się na niższy wzrost PKB w regionie, co będzie mieć swoje odzwierciedlenie również na rynku IT.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, coraz częściej rewidowane są również budżety inwestycyjne przedsiębiorstw w regionie środkowoeuropejskim. Nie można mówić o zapaści, jednak firmy szukają możliwości ograniczenia kosztów, również w zakresie wydatków na IT. W efekcie coraz częściej wstrzymują uruchamianie nowych projektów lub decydują się na wdrożenie jedynie podstawowych funkcjonalności. Oznacza to mniejsze wpływy dla przedsiębiorstw IT i potencjalnie niższą, niż prognozowana jeszcze rok temu, dynamikę całego rynku IT.

1

Z drugiej strony, gros wydatków na IT w przedsiębiorstwach, szczególnie tych największych stanowi utrzymanie i aktualizacja już działających systemów IT, często o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania firmy. Co więcej, część z dokonywanych inwestycji w zakresie IT ma charakter długofalowy i zupełne ich zastopowanie doprowadziłoby do poniesienia dodatkowych kosztów oraz mogło zagrozić konkurencyjności firmy w perspektywie długookresowej. W efekcie, w sytuacji poszukiwania oszczędności, a jednocześnie braku możliwości rezygnacji z określonych potrzeb, wzrośnie znaczenie firm zewnętrznych i outsourcingu jako modelu współpracy i realizacji kontraktu.

Szacunkowa wartość rynku usług outsourcingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła w ubiegłym roku o ok. 25% do prawie 3 mld €. Warto podkreślić, że ok. 40% przychodów pochodziło z rynku rosyjskiego. Kolejne miejsca pod względem wielkości i potencjału rynku zajmują Ukraina i Polska.

Według prognoz PMR, zawartych w raporcie „IT outsourcing in Central and Eastern Europe 2009. Countries’ attractiveness and development forecasts”, w kolejnych dwóch latach dynamika rynku będzie spadać, jednak średnioroczny prognozowany wzrost ok. 20%, niemal dwukrotnie przekracza przewidywaną w tym samym okresie dynamikę całego rynku IT. Paradoksalnie rynek outsourcingu IT będzie rozwijać się mimo, a nawet dzięki kryzysowi.

21

Na potrzeby w/w raportu firma PMR przeprowadziła wywiady pogłębione z przedstawicielami największych firm IT w regionie. Zdaniem respondentów kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku outsourcingu IT w latach 2008-2010 będą mieć firmy z sektora bankowo-finansowego, operatorzy telekomunikacyjni oraz dostawcy IT. Zwiększonego popytu na outsourcing dotyczący IT należy się również spodziewać ze strony przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, przemysłowego oraz utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne). W przypadku tej ostatniej kategorii, dostawcy IT uważają, że fundusze unijne mogą mieć istotne znaczenie i minimalizować skutki kryzysu ekonomicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.