Publiczne pieniądze głównie dla polskich firm

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustaw o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i Funduszu Poręczeń Unijnych. Pod koniec listopada 2008 roku, rząd przyjął „Plan stabilności i rozwoju”, który zakłada przeznaczenie 20 mld złotych na gwarancje i poręczenia kredytów zaciąganych przez małe i średnie firmy. Konfederacja Pracodawców Polskich liczy, że zmiany w przepisach mogą przyczynić się do zwiększenia akcji kredytowej banków komercyjnych. Jednak uważamy, że takie działania powinny dotyczyć wszystkich przedsiębiorców.

Obecnie największym problemem firm jest brak dostępu do kapitału, a co za tym idzie – wyhamowanie inwestycji i eksportu. Dobrym rozwiązaniem jest zatem zwiększenie limitów i gwarancji Skarbu Państwa dla banków, ponieważ stabilność systemu bankowego i dostęp do kapitału wpływają bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez zwiększenie, do 30 mln euro, gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rząd pragnie zmniejszyć ryzyko finansowania i realizacji projektów służących rozwojowi MSP i ułatwiających wykorzystanie środków z pomocy unijnej.

Wątpliwości Konfederacji Pracodawców Polskich budzi jednak zapis nowelizacji, który umożliwia finansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego tych zagranicznych firm, które kupują polskie towary i usługi, również w ramach programów rządowych. Naszym zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie publicznych pieniędzy na podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (poprzez wdrażanie innowacji, czy też obniżanie kosztów funkcjonowania firm) oraz promocję polskich przedsiębiorstw i produktów za granicą. Takie działania wsparłyby rozwój przedsiębiorstw w długim okresie. Jesteśmy przekonani, że szczególnie teraz – w sytuacji, w której dostęp do kredytów jest ograniczony, środki publiczne powinny być przeznaczane dla firm polskich.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu