Polsko-maltańskie rozmowy o biznesie

Dzisiaj (26 stycznia), w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich odbyło się spotkanie Prezydenta KPP, Andrzeja Malinowskiego, z Prezydentem Republiki Malty, Edwardem Fenechem Adamim oraz seminarium biznesowe dla polskich i maltańskich przedsiębiorców. – Ta wizyta, największa do tej pory wizyta maltańskiej delegacji biznesowej w Polsce – szczególnie teraz – w czasie światowego spowolnienia gospodarczego – jest dowodem tego, że da się nadal nawiązywać kontakty handlowe i prowadzić wspólne interesy – powiedział Prezydent Republiki Malty, Edward Fenech Adami.

Prezydent KPP, Andrzej Malinowski oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Maltańskich Pracodawców, Reuben Buttigieg podpisali list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między organizacjami, a także poszerzenia kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów.

– To spotkanie jest nie tylko dowodem uznania dla naszego środowiska, ale także świadectwem politycznego poparcia ze strony Prezydenta Republiki Malty dla naszych – przedsiębiorców maltańskich i polskich – starań o znaczące rozszerzenie kontaktów biznesowych. Chcemy tego zarówno my, jak i nasi maltańscy partnerzy –powiedział Prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

Prezydent Republiki Malty podkreślił, że firmy z wielu branż tego kraju są zainteresowane inwestowaniem w Polsce. Szczególnie w sektorze morskim, finansów, telekomunikacyjnym oraz IT. Wyraził także nadzieję, że ta wizyta będzie początkiem współpracy między dwoma krajami i wzmocnienia kontaktów gospodarczych. Ten pogląd podzielił prezydent KPP, Andrzej Malinowski: – Choć europejska gospodarka nie z własnej winy znalazła się w trudnej sytuacji, to musimy wspólnie, solidarnie, my europejscy przedsiębiorcy poszukiwać środków zaradczych. Sądzę, że jednym z nich powinna być intensyfikacja współpracy ekonomicznej pomiędzy takimi krajami, które maja sobie wiele do zaoferowania, lecz w zbyt małym stopniu te możliwości wykorzystują. Właśnie tak, jak Malta i Polska. Uważam, że są wszelkie powody do tego, by Malta przestała być naszym najmniejszym partnerem handlowym w Unii Europejskiej – stwierdził prezydent KPP, Andrzej Malinowski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu