Oracle w Polu Liderów w trzech najnowszych Magicznych Kwadrantach dotyczących infrastruktury aplikacji

Najważniejsze fakty:

 • Firma Oracle obsługuje ponad 85 tys. klientów korzystających z oprogramowania warstwy pośredniej, dzięki czemu znalazła się w Polu Liderów w każdym spośród trzech nowych raportów Magic Quadrant dotyczących infrastruktury aplikacji opublikowanych przez firmę Gartner. Są to raporty Magic Quadrant w następujących kategoriach: „Application Infrastructure for SOA Composite Application Projects”, „New Systematic SOA Application Projects” oraz „Application Infrastructure for Back-End Application Integration Projects”.
 • Firma Gartner definiuje infrastrukturę aplikacji jako technologię, która stanowi podstawę opracowywania, wdrażania i wykonywania aplikacji biznesowych oraz umożliwia realizację tych procesów. Technologia ta różni się od narzędzi do projektowania i programowania ― określa się ją często mianem „oprogramowania warstwy pośredniej”[i].
 • Raporty Magic Quadrant firmy Gartner zaliczają producentów do określonych segmentów rynku, oceniając kompletność ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolność jej realizacji.

Kwadrant Liderów w raporcie „Magic Quadrant for Application Infrastructure for New Systematic SOA Application Projects”

 • Opracowana przez firmę Oracle platforma Oracle Fusion Middleware udostępnia najlepszy w swojej klasie mechanizm działający w standardzie Business Process Execution Language (BPEL), oprogramowanie SOA Suite, repozytorium metadanych oraz możliwości zarządzania procesami biznesowymi, które ułatwiają przedsiębiorstwom tworzenie architektur SOA.
 • W raporcie firma Gartner stwierdziła, że „Opracowywanie nowych, zorientowanych na usługi aplikacji biznesowych wymaga złożonego zestawu możliwości oferowanych przez technologie uruchomieniowe oraz narzędzia programistyczne. Analizujemy zdolność czołowych producentów infrastruktury aplikacji do zapewniania kompleksowej obsługi takich projektów”[ii].
 • W opinii firmy Gartner przedsiębiorstwa, które w tym raporcie Magic Quadrant znalazły się w polu liderów „cechuje wnikliwe zrozumienie specyfiki rynku, rzetelna historia dokonań, zdolność do wywierania wpływu na kierunki rozwoju rynku, umiejętność zdobywania i utrzymania zwolenników oraz potencjał przywódczy. Lider potrafi przekazywać innym swoją wizję oraz wspierać swoich klientów w okresach zarówno stabilizacji, jak i zmian. Liderzy kontrolują większość działalności biznesowej na rynku i są głównymi animatorami jego ewolucji”[iii].

Kwadrant Liderów w raporcie „Magic Quadrant for Application Infrastructure for SOA Composite Application Projects”

 • Oracle udostępnia firmom kompleksowe narzędzia z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, architektury SOA, integracji i programowania.
 • W raporcie „Magic Quadrant for Application Infrastructure for SOA Composite Application Projects” firma Gartner stwierdziła, że „celem tych badań jest pomaganie firmom w wyborze wszechstronnej, kompleksowej infrastruktury aplikacji wspomagającej projekty dotyczące aplikacji kompozytowych w kontekście architektury SOA i innych inicjatyw”[iv].
 • W opinii firmy Gartner „Liderzy tego rynku to producenci którzy mogą się poszczycić dużą liczbą zainstalowanych aplikacji lub platform oprogramowania warstwy pośredniej, do których mogą sprzedawać dodatkowo swoje produkty zorientowane na aplikacje kompozytowe. Wykazali się także zdolnością do przewidywania tendencji technologicznych i rynkowych, wprowadzając do swojej oferty technologie umożliwiające obsługę takich aplikacji”[v].

Kwadrant Liderów w raporcie „Magic Quadrant for Application Infrastructure for Back-End Application Integration Projects”

 • Umożliwiająca podłączanie elementów podczas pracy architektura pakietu SOA Suite wchodzącego w skład platformy Oracle Fusion Middleware oraz szczególnie udane rozwiązanie Oracle BPEL Process Manager i magistrala usługowa Enterprise Service Bus, którym towarzyszy oferowana przez firmę Oracle kompleksowa seria adapterów i skonfigurowanych fabrycznie aplikacji do integracji przeznaczonych do obsługi architektury Oracle Application Integration Architecture, ułatwiają przedsiębiorstwom integrację ich heterogenicznych aplikacji zaplecza.
 • Firma Gartner twierdzi, że opracowany przez nią raport „zwraca uwagę na możliwości produktów, które mają na celu integrację danych zaplecza i warstwy merytorycznej aplikacji. Projekty te zapewniają większą spójność i ujednolicony dostęp do zasobów zakupionych pakietów, do aplikacji biznesowych starszego typu oraz do nowych, niestandardowych aplikacji”[vi].
 • Zdaniem firmy Gartner przedsiębiorstwa, które znalazły się w polu liderów „są producentami dysponującymi sprawdzonym, kompleksowym i zintegrowanym zestawem produktów, a także licznym i rozrastającym się na skalę międzynarodową gronem zadowolonych klientów użytkujących ich rozwiązania. Liderzy ci wykazują się zrozumieniem problemów z opisanej dziedziny, udostępniając innowacyjne funkcje i rozbudowując swoje technologie integracji, aby zapewnić obsługę takich inicjatyw, jak architektura SOA i zarządzanie procesami biznesowymi (BMP)”[vii].

Przypisy

[i]  [ii] [iii] “Magic Quadrant for Application Infrastructure for New Systematic SOA Application Projects,”  Yefim V. Natis, Massimo Pezzini, Jess Thompson, Kimihiko Iijima, Daniel Sholler, December 19, 2008.

[iv] [v] “Magic Quadrant for Application Infrastructure for SOA Composite Application Projects,” Massimo Pezzini, Yefim V. Natis, Kimihiko Iijima, Daniel Sholler, Jess Thompson, Dale Vecchio, December 19, 2008.

[vi] [vii] “Magic Quadrant for Application Infrastructure for Back-End Application Integration Projects,” Jess Thompson, Daniel Sholler, Yefim V. Natis, Massimo Pezzini, Kimihiko Iijima, Raffaella Favata, Paolo Malinverno, December 19, 2008.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu