iPlus najlepszy

przez | 26/01/2009

Raport Audytel S.A.: operator sieci Plus dostawcą najlepszych usług z zakresu mobilnego Internetu w Polsce. iPlus usługą gwarantującą największą stabilność połączenia oraz najszybsze transfery danych na rynku.

Operator sieci Plus zyskał najlepszą ocenę wśród operatorów mobilnego Internetu w raporcie przygotowanym przez Audytel SA – firmę doradczą specjalizującą się w audycie teleinformatycznym. Polkomtelowi przyznano maksymalną punktację w dwóch kryteriach najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika: za prędkość pobierania danych i za stabilność połączenia. Autorzy raportu podkreślili, że usługi tego operatora cechują się największą stabilnością pracy oraz maksymalnymi zanotowanymi wynikami prędkości pobierania, przekraczającymi 5,5 Mbit/s.

Raport zawierający m.in. wyniki badań usług czterech operatorów (Polkomtel, PTK Centertel, PTC i P4) został zaprezentowany 21 stycznia br. w Warszawie na konferencji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ranking operatorów został opracowany na podstawie ponad 2,5 tys. pomiarów dokonanych w 107 lokalizacjach w 22 polskich miastach.

Polkomtel zdobył łącznie 95,7 pkt na 100 możliwych. Za nim uplasowali się kolejno: PTK Centertel, PTC i P4.  Pierwszą lokatę Polkomtel zdobył również w następujących kategoriach:

  • średnia prędkość pobierania danych – wyniosła ona 822 kbit/s (przy średniej łącznie dla wszystkich operatorów 700 kbit/s);
  • stabilność połączenia: ze wskaźnikiem 76 proc. Polkomtel pozostawił w tyle pozostałych operatorów;
  • największa prędkość przesyłania danych, mierzona w zależności od wielkości miasta: Polkomtel okazał się najlepszy w ośrodkach liczących 50-250 tys. mieszk. (766 kbit/s) i większych (898 kbit/s);
  • najlepsza średnia prędkość przesyłania danych wewnątrz pomieszczeń (890 kbit/s).

Poniższy wykres przedstawia liczbę punktów zdobytych przy pomiarze parametrów usług mobilnego dostępu do Internetu przeprowadzonym przez firmę Audytel u badanych operatorów.

image002

W raporcie Audytela umieszczono zestawienie 20 badanych miejsc w Polsce, gdzie odnotowano największe szybkości pobierania danych – spośród nich aż 14 przypada na połączenie przy wykorzystaniu usług sieci Plus, w tym pierwsze 8 pozycji, m.in. gmach główny Politechniki Warszawskiej (2 lokalizacje, ze średnią prędkością 5 644 i 5 580 kbit/s) i biuro Audytela przy ul. Wspólnej (3 790 kbit/s).

„Wyniki badań Audytela potwierdzają fakt, że jesteśmy liderem w zakresie usług związanych z  mobilnym Internetem  – komentuje raport prezes zarządu Polkomtel SA Jarosław Bauc. – Budując sieć i ofertę mobilnego Internetu iPlus, staraliśmy się oferować najwyższej klasy usługi za atrakcyjną cenę. Badania wykonane przez ekspertów Audytela są dla nas powodem do satysfakcji – wyraźnie wskazują, że udało nam się zrealizować to ambitne zamierzenie.”

Badanie Audytel S.A. jest kolejnym (po testach w magazynie „Komputer Świat” oraz portalu branżowym telix.pl), w którym oferowana przez operatora sieci Plus usługa mobilnego dostępu do Internetu została najwyżej oceniona na rynku.