Farmacol SA standaryzuje się na technologii Oracle

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że w Spółce Cefarm Kielce zakończyło się wdrożenie informatycznego systemu dystrybucyjnego PS2000 działającego na bazie danych Oracle. Tym samym zakończył się proces unifikacji systemów dystrybucyjnych w Grupie Kapitałowej Farmacol. Obecnie system PS2000 działa na bazie danych Oracle w wszystkich lokalizacjach Farmacol SA oraz spółkach Cefarm Kielce, Cefarm Szczecin i Cefarm Wrocław.
  • Wdrożenie prowadził zespół specjalistów producenta oprogramowania PS2000 oraz zespół wdrożeniowy złożony ze specjalistów Cefarm Kielce. Projekt posiadał silne wsparcie ze strony działu IT Farmacol SA w zakresie strojenia, instalacji i przygotowania aplikacji wykorzystywanych w Grupie Kapitałowej Farmacol. We wdrożeniu udział wzięli również specjaliści Oracle Polska, audytując środowisko systemowe i bazodanowe przed uruchomieniem.
  • W projekcie zastosowano bazę danych Oracle 10g wraz z wykorzystaniem technologii DataGuard. Na potrzeby wdrożenia zdecydowano się po raz pierwszy użyć systemu Oracle Enterprise Linux, jako podstawowego systemu operacyjnego na którym uruchamiana jest baza danych. Do zarządzania oprogramowaniem Oracle w firmie Farmacol wykorzystywany jest pakiet narzędzi Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control.
  • Farmacol SA od początku istnienia używa do wspomagania swojej działalności oprogramowania produkcji firmy Polsoft Engineering, partnera Oracle Polska. System PS2000 wykorzystywany jest do obsługi działalności dystrybucyjnej firmy Farmacol, w tym zamówień, zakupów, gospodarki magazynowej, a także do wykonywania analiz biznesowych.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu