BCC: Rekordowe wyniki za 2008 na rynku usług SAP

W minionym roku BCC zanotowało niemal 60% wzrostu przychodów w porównaniu do 2007 r. Aż 40% przychodów spółki pochodziło z eksportu usług.

Przychody netto ogółem – z wdrożeń i rozwoju systemów SAP oraz usług outsourcingowych – wyniosły 79,64 mln zł, wobec 50,2 mln zł w roku 2007. Obroty wszystkich spółek Grupy BCC (BCC, 7milowy, External Services) sięgnęły w sumie niemal 100 mln zł.

„Wzrost przychodów miał trzy główne źródła. Po pierwsze, znaczny wzrost eksportu usług BCC. Po drugie – realizacja bardzo dużych kontraktów wdrożeniowych SAP w Polsce. Po trzecie – rosnąca liczba kontraktów outsourcingowych” – mówi Bartłomiej Buszczak, Prezes Zarządu BCC.

Specjaliści BCC uczestniczyli w projektach SAP prowadzonych w ponad 20 krajach, w tym w Holandii, Finlandii, państwach Środkowej i Wschodniej Europy, w Egipcie, na Bliskim Wschodzie (m.in. Jordania, Liban) i w Indonezji. Konsultanci BCC realizowali tam m.in. kompleksowe wdrożenia SAP, wspierali projekty rozwoju i rolloutów rozwiązań korporacyjnych SAP oraz przedsięwzięcia migracji danych.

Wśród największych projektów SAP, realizowanych i kontynuowanych przez BCC w Polsce, warto wymienić m.in. wdrożenia SAP ERP w Orlen Gaz, Orlen Oil, w Rafinerii Trzebinia, w AmRest (operator m.in. KFC, Pizza Hut – projekt objął również Czechy i Węgry), w poznańskim Aquanecie; a także największe w kraju wdrożenie rozwiązań samoobsługowych w SAP HR (dla PKN Orlen) i projekt SAP CRM w Wolters Kluwer Polska. Firma wspierała także kilka dużych rolloutów rozwiązań korporacyjnych SAP do Polski, m.in. w branży farmaceutycznej, logistycznej, lotniczej i spożywczej. W minionym roku BCC zrealizowało również pierwsze wdrożenia narzędzi Business Objects (m.in. projekt w Grupie Onet.pl).

O ponad połowę wzrosły przychody BCC z usług outsourcingowych. W 2008 roku firma zawarła 32 kontrakty outsourcingowe, zdobywając 20 nowych Klientów na usługi hostingu, administracji i serwisu SAP – w tym m.in. producent bielizny Atlantic, spółki z grupy energetycznej EdF, budowlany potentat Hochtief, Pekaes, firmy z grupy Volkswagena, sieć sklepów Żabka. W listopadzie 2008 r. centrum outsourcingowe BCC otrzymało jako pierwszy polski dostawca IT certyfikat ISO 20000, potwierdzający zgodność zarządzania usługami IT z kodeksem dobrych praktyk ITIL.

„W 2007 roku rozbudowaliśmy zespół specjalistów SAP o 50%. Dzięki temu byliśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności za tak duże przedsięwzięcia. Dziś BCC to ponad 230 specjalistów SAP, kilkanaście lat doświadczeń na rynku usług SAP, własne centrum outsourcingowe stosujące najwyższe światowe standardy zarządzania. Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług SAP” – ocenia Bartłomiej Buszczak.

Plany BCC na 2009 rok zakładają umocnienie pozycji lidera rynku SAP i utrzymanie poziomu przychodu z ubiegłego roku. Firma zamierza intensywnie rozwijać usługi hostingu, a także outsourcingu procesów biznesowych (przez spółkę zależną External Services). Plany Grupy BCC przewidują również wzmocnienie spółki 7milowy na rynku rozwiązań SAP dla sektora MSP.

Rok 2008 w BCC – liczby:

  • 79,64 mln zł przychodów BCC (97 mln – Grupa BCC)
  • 59% – wzrost przychodów BCC ogółem
  • 56% – wzrost przychodów BCC z usług outsourcingowych i serwisowych
  • 40% przychodów generuje eksport usług
  • ponad 100 klientów w zakresie wdrożeń i rozwoju SAP
  • 80 klientów w zakresie usług outsourcingowych (w tym 20 – nowych)
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu