Banki mają obowiązek ułatwić sektorowi MSP dostęp do finansowania

przez | 26/01/2009

W dobie kryzysu banki nie  powinny zapominać o swoich obowiązkach wobec małych i średnich przedsiębiorstw – to główny postulat europejskiego samorządu gospodarczego, przedstawiony trakcie rozmów, które odbyły się w Brukseli pomiędzy przedstawicielami sektora MSP i bankami. Rozmowom przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Günter Verheugen.

„Rozwiązanie problemu dostępu małych i średnich firm do kredytu jest jednym z czynników, które może wyprowadzić Europę z kryzysowej burzy” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres. „Do tej pory wpompowano ogromne ilości pieniędzy w sektor bankowy, a także poszczególne sektory gospodarki w Państwach Członkowskich. Niestety, działania te do tej pory nie przełożyły się na odczuwalne korzyści dla sektora MSP, który oczekuje niższych kosztów kredytu oraz rozsądnych kryteriów jego przyznawania” – dodaje.

Europejskie firmy nadal borykają się z dostępem do finansowania. Według danych zebranych przez izby narodowe, 30% firm z sektora MSP ma problemy z płynnością finansową – problemy jednej czwartej z nich spowodowane są odrzucaniem przez banki wniosków kredytowych.

Już w październiku 2008 roku, kiedy kryzys zaczął się rozwijać, 45% europejskich biznesmenów odczuło skutki zaostrzania kryteriów przyznawania kredytów, co spowodowane było powiększającą się niechęcią banków do ich udzielania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.