Rozproszone usługi firmy Symantec zmieniają działanie centrów danych

Usługi Veritas Operations Services wykrywają ukryte zagrożenia w centrach danych, zwiększając ich produktywność i dostępność.

Firma Symantec (Nasdaq: SYMC) uruchomiła nowe usługi Veritas Operations Services w modelu „cloud computing”. Ułatwiają one wykrywanie ukrytych zagrożeń w centrach danych, co pozwoli firmom zwiększyć dostępność usług i wydajność pracowników. Pierwszymi dostępnymi usługami są Veritas Installation Assessment i Veritas Storage Foundation Health Check. Umożliwiają one firmom informatycznym przeprowadzanie prewencyjnych działań konserwacyjnych według ustalonych priorytetów z wykorzystaniem optymalnych konfiguracji, najlepszych wzorców postępowania i wiedzy o zagrożeniach w centrum danych.

„Dotychczas centra danych były przeważnie obsługiwane na zasadzie awaria-naprawa” — mówi Rob Soderbery, starszy wiceprezes w grupie zajmującej się zarządzaniem pamięciami masowymi i dostępnością w firmie Symantec. „Dzięki usługom Veritas Operations Services firma Symantec proponuje nowy model zarządzania, który wykrywa zagrożenia, zanim wpłyną one na pracę systemu, oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Wybraliśmy model „cloud computing”, ponieważ dzięki niemu możemy szybko dostarczać klientom nowe profile ryzyka”.

Usługi Veritas Operations Services działają w modelu „cloud computing”. Śledzą najlepsze wzorce postępowania, optymalne konfiguracje, listy zgodności elementów sprzętowych oraz listy zgodności oprogramowania dla rozwiązań Veritas Storage Foundation, Veritas Cluster Server, popularnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania sieci SAN. Szereg usług opartych na sieci WWW korzysta z tych informacji w celu wykrywania zagrożeń w centrach danych i zwiększania wydajności zespołów operacyjnych, pracujących nad nową architekturą i nową skalą centrów danych. Wszystkie powiadomienia zawierają szczegółowe instrukcje, które przyspieszają i usprawniają rozwiązywanie problemów.

Pierwsza z szeregu planowanych usług – Veritas Installation Assessment Service zapewnia intuicyjne, oparte na sieci WWW sprawdzanie poprawności konfiguracji infrastruktury serwerów i pamięci masowych. To prewencyjne podejście upraszcza uaktualnianie wersji oraz nowe instalacje, dzięki sprawdzaniu poprawności całego zestawu przed rozpoczęciem procesu instalacji.

Główne funkcje usługi Veritas Installation Assessment Service:

  • Zautomatyzowane i niewymagające użycia agentów gromadzenie danych w ramach usługi Installation Assessment Service umożliwia sprawdzenie poprawności konfiguracji serwerów i pamięci masowych przed instalacją lub uaktualnieniem produktu w celu sprawdzenia gotowości infrastruktury.
  • Szczegółowe raporty wskazują poprawność, niepoprawność lub ostrzeżenia dla kluczowych zmiennych konfiguracyjnych. Zawierają one łącza prowadzące bezpośrednio do wymaganych poprawek i istotnej dokumentacji.
  • Usługa powiadamiania o poprawkach informuje o uaktualnieniach dotyczących konkretnej konfiguracji serwera i pamięci masowej w danym środowisku.
  • Ocena nie wymaga agentów i może zostać przeprowadzona dla pojedynczego serwera lub wielu serwerów i systemów operacyjnych bez instalacji rozwiązań Veritas Storage Foundation, czy Veritas Cluster Server.

Storage Foundation Health Check, druga z dostępnych usług, wykrywa błędy konfiguracji, które mogą powodować przestoje w pracy, problemy z wydajnością i nieoptymalne wykorzystanie zasobów.

„Dzięki uruchomieniu usług Veritas Operations Services firma Symantec zapewnia swoim klientom korzystającym z centrów danych wartościową ofertę usług rozproszonych” — mówi Bob Laliberte, analityk grupy Enterprise Strategy Group. „Właśnie te bardzo duże, złożone środowiska, których elementy są często przenoszone, dodawane i zmieniane, najbardziej skorzystają na usłudze sprawdzania poprawności konfiguracji. Każdy klient, który wdrożył na dużą skalę rozwiązania Veritas Storage Foundation i Veritas Cluster Server, powinien rozważyć skorzystanie z usług Veritas Operations Services.”

Ceny i dostępność

Usługa Veritas Installation Assessment Service jest już dostępna, jej cena wynosi 500 USD na serwer fizyczny. Usługa jest bezpłatna dla klientów posiadających subskrypcję rozwiązania Veritas Storage Foundation lub Veritas Cluster Server. Więcej informacji o usługach Veritas Operations Services można znaleźć pod adresem http://vias.symantec.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu