Elastyczny czas pracy – sposobem na ograniczenie skutków kryzysu

przez | 23/01/2009

Dzisiejsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Komisji Trójstronnej, będzie poświęcone tym problemom polskiego rynku pracy, które są konsekwencją światowego kryzysu ekonomicznego. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich skutecznym sposobem na zminimalizowanie skutków kryzysu w sferze zatrudnienia, ograniczenie sezonowych wahań liczby pracujących i bezrobotnych, a przede wszystkim na ułatwienie firmom zatrzymania wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, jest umożliwienie pracodawcom, by mogli elastycznie zarządzać czasem pracy.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w KPP wskazują, iż niedostatecznie elastyczne przepisy kodeksu pracy, regulujące czas pracy, są istotną barierą w utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia w polskiej gospodarce.

Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje doprowadzić do uelastycznienia czasu pracy poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań:

  • systemową zmianę kodeksu pracy umożliwiającą rozliczanie czasu pracy według okresu rozliczeniowego, a nie tak, jak jest obecnie – doby pracowniczej. Rozwiązanie to daje stronom szeroki zakres swobody regulowania treści stosunku pracy i jest pożądanym kierunkiem zmian zachęcającym do rozwoju zbiorowego prawa pracy. Byłoby to zgodne z podejściem UE do rozliczania i organizowania czasu pracy,
  • stosowanie dłuższych okresów rozliczeniowych, do 12 miesięcy,
  • umożliwienie stosowania i upowszechnienie tzw. indywidualnych kont czasu pracy, na których kumulowane są godziny w których, ze względu na brak produkcji wynikającej ze spadku sprzedaży na rynku, pracownik nie świadczył pracy, choć otrzymał należne mu wynagrodzenie. Tak zebrane godziny, mogą zostać „odebrane”, w sytuacji dużego zapotrzebowania na pracę. Firmy, które na zachodzie stosują takie rozwiązanie, tworzą bardziej bezpieczne, stabilne miejsca pracy i nie boją się inwestować w kapitał swoich pracowników,
  • wprowadzenie zmian w prawie, umożliwiających powszechne stosowanie  klauzuli opt – out,
  • modyfikację przepisów kodeksu pracy, które spowodują upowszechnienie stosowania niektórych systemów czasu pracy, np.: pracy weekendowej, pracy w systemie skróconego, przerywanego lub indywidualnego czasu pracy.

Ponadto uważamy, że w obecnej sytuacji, korzystne byłoby wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wspieranie pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w sytuacji, w której mają przejściowe trudności finansowe. Zastrzegamy, że tego typu pomoc, powinna być udzielana tylko tym podmiotom, które wykażą, iż jest im niezbędna, by uchronić firmę przed upadłością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.