Zobowiązania finansowe – bolączka polskich szpitali

przez | 22/01/2009

Większość placówek medycznych w Polsce nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług państwowych szpitali wynika przede wszystkim z zaniżonych przez NFZ kosztów leczenia, który nie nadąża z wyceną poszczególnych wartości usług medycznych. Szacujemy, że kwoty podawane przez NFZ są odpowiednie wartościom sprzed kilku lat, a ich aktualizacja powinna odbywać się na bieżąco tak, aby szpitale nie musiały dokładać do lecznictwa. Placówki służby zdrowia są specyficznymi podmiotami, których nie można rozpatrywać w kategorii przedsiębiorstw komercyjnych. Głównym zadaniem szpitali nie jest osiąganie zysku, a leczenie ludzi, dlatego w tym przypadku koszty i przychody instytucji medycznych powinny się bilansować. Ta idealna równowaga prawie nigdy nie ma miejsca, a większość państwowych szpitali może się jedynie pochwalić ogromnymi długami. Wskutek rozbieżności w wycenie usług medycznych, szpitale muszą dokładać do leczenia swoich pacjentów, co owocuje powstawaniem kolejnych długów.

Kamil Marcyniuk, Specjalista M.W. Trade ds. zakupu wierzytelności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.