Zobowiązania finansowe – bolączka polskich szpitali

Większość placówek medycznych w Polsce nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług państwowych szpitali wynika przede wszystkim z zaniżonych przez NFZ kosztów leczenia, który nie nadąża z wyceną poszczególnych wartości usług medycznych. Szacujemy, że kwoty podawane przez NFZ są odpowiednie wartościom sprzed kilku lat, a ich aktualizacja powinna odbywać się na bieżąco tak, aby szpitale nie musiały dokładać do lecznictwa. Placówki służby zdrowia są specyficznymi podmiotami, których nie można rozpatrywać w kategorii przedsiębiorstw komercyjnych. Głównym zadaniem szpitali nie jest osiąganie zysku, a leczenie ludzi, dlatego w tym przypadku koszty i przychody instytucji medycznych powinny się bilansować. Ta idealna równowaga prawie nigdy nie ma miejsca, a większość państwowych szpitali może się jedynie pochwalić ogromnymi długami. Wskutek rozbieżności w wycenie usług medycznych, szpitale muszą dokładać do leczenia swoich pacjentów, co owocuje powstawaniem kolejnych długów.

Kamil Marcyniuk, Specjalista M.W. Trade ds. zakupu wierzytelności

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu