W opinii Union Investment TFI najbliższy rok będzie należał przede wszystkim do funduszy obligacji

Zespół zarządzających Union Investment TFI opracował prognozę na 2009 rok dla rynku pieniężnego i kapitałowego. Wynika z niej, że największe stopy zwrotu powinny przynieść fundusze obligacji i pieniężne. Natomiast o akcjach mogą myśleć tylko długoterminowi inwestorzy.

Rynek papierów dłużnych i instrumentów pieniężnych w 2009 roku powinien okazać się najlepszą propozycją inwestycyjną. W związku ze słabą koniunkturą gospodarczą RPP będzie dalej obniżała stopy procentowe. Skala obniżek w 2009 roku może wynieść ok. 150 pkt bazowych, chociaż nie jest wykluczone, że mogą być nawet większe.

Obniżki stóp procentowych będą pozytywnie wpływały na fundusze obligacji. Należy się zatem spodziewać, że stopy zwrotu z funduszy obligacyjnych w 2009 roku przekroczą 8%. – Fundusze obligacyjne inwestujące na rynkach naszego regionu, przy stabilnej sytuacji na rynkach walut, mogą dać zarobić ok. 9-10%. Natomiast fundusze obligacyjne inwestujące na rynku dolara amerykańskiego powinny dać stopę zwrotu ok. 5% liczoną w PLN – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A.

Niższe stopy procentowe będą miały bezpośredni wpływ na fundusze pieniężne, gdyż będą obniżały wartość WIBOR. Z tego powodu należy się spodziewać, że stopy zwrotu z tych funduszy w 2009 roku powinny się kształtować na poziomie ok. 5%.

W ocenie Union Investment TFI sytuacja na rynku akcyjnym w 2009 roku nadal będzie niestabilna. – Wraz z poprawą danych makro, w wyniku poluzowania polityki monetarnej oraz pod wpływem wprowadzenia pakietów stymulacyjnych w USA, Unii Europejskiej i Chinach pod koniec roku powinniśmy zaobserwować delikatną tendencję wzrostową – ocenia Zbigniew Jakubowski. – A to oznacza, że o akcjach inwestorzy mogą myśleć wyłącznie długoterminowo. Wszelkie spekulacyjne granie akcjami może być wyjątkowo ryzykowne – podsumowuje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu