SPEC z GoldenSubmarine

W styczniu br. ruszył nowy serwis internetowy Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Został on przygotowany przede wszystkim z myślą o klientach spółki i użytkownikach ciepła. Nowa strona ma charakter korporacyjno-informacyjny i jest istotnym elementem rebrandingu spółki.

Przygotowanie nowego serwisu www.spec.waw.pl zostało poprzedzone analizą strategiczną i badaniami projektów graficznych. Zgodnie z nimi, SPEC wyodrębnił 3 sekcje (z podstawowymi informacjami o firmie, dla klientów i dla użytkowników ciepła). Każdej z nich przyporządkowany został odrębny sposób komunikacji i zakres informacji. Strona zyskała intuicyjną nawigację i lżejszą niż dotychczas grafikę.

– Docelowo chcemy, by serwis SPEC był interaktywny. Ma stać się platformą wielokierunkowej komunikacji spółki z użytkownikami i odwrotnie –  mówi Anna Prokop, kierownik Działu Marketingu w SPEC. W serwisie zostały umieszczone m.in. porady nt. sposobu korzystania z ciepła i jego oszczędzania, podstawowe informacje o spółce, o jej ofercie i sposobie przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej.

Strona przewiduje możliwość generowania baz danych, dzięki którym SPEC będzie w przyszłości komunikować się z deweloperami, zarządcami nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, projektantami przyłączy. Nowy serwis dla SPEC przygotowała interaktywna agencja GoldenSubmarine.

Nowa strona SPEC www.spec.waw.pl jest elementem rebrandingu spółki. W kwietniu ubr. SPEC wprowadził księgę identyfikacji wizualnej w celu uporządkowania i nadania spójności wszystkim elementom wizualnym tworzącym wizerunek firmy. SPEC chce budować skojarzenia z nowoczesnością, profesjonalizmem i doświadczeniem. Wizualizacja jednoznacznie będzie nawiązywać do ciepła, coraz częściej będą także stosowane odwołania do ludzi i ich potrzeb w odniesieniu do ciepła. Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej zostało podzielone na etapy – w 2008 roku spółka wprowadziła nowe wzory akcydensów i oznakowanie floty samochodowej, w kolejnych miesiącach planuje zmienić oznakowanie swoich budynków.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu